torsdag den 7. december 2017

How To Stay Focused On Work/School In Christmas Time

Hi love! It's dangerous to give me too much free time in December and make me adjust my own schedule cause I will easily be drawn by all the Christmas temptations. But none the less I'm currently not having any classes in two weeks and therefore spend most of my time at home writing on my assignment. I know this assignment means a great deal for my high school time, but still Christmas is tempting.
To keep myself from falling into the trap of not getting enough done I've tried to list a few guidelines for myself to make sure that I keep on track, thought I would share them now:


Hej elskede! Det er farligt at give mig fór meget fritid i december, og give mig lov til at justere mit eget skema, for jeg kan nemt blive tiltrukket af alle julefristelserne. Men på trods af det så har jeg ikke nogen timer i omkring to uger, og derfor bruger jeg det meste af min tid herhjemme, hvor jeg skriver på min opgave. Jeg ved at den her opgave betyder en del for min gymnasietid, men julen er stadig fristende.
For at afholde mig selv fra at falde i fælden af ikke at få lavet nok, har jeg prøvet at sætte mig selv et par guidelines for at være sikker på, at jeg bliver på sporet, tænkte at jeg ville dele dem nu:


Take Time On Your Breaks, otherwise I know that I won't be able to drag myself away from whatever I'm doing if I don't put a timer on myself on how long I'm allowed to take a break. In that way I make sure to treat my time like an ordinary school day. 


Tag Tid På Dine Pauser, ellers ved jeg at jeg ikke vil være i stand til at hive mig selv væk fra hvad end jeg laver, hvis jeg ikke sætter en tid på, hvor lang tid jeg har tilladelse til at holde en pause. På den måde behandler jeg min tid, som om det var en normal skoledag.Schedule Your Day in a way that makes sense to you, maybe list all that you'll need to get done before you can get off work. In that way all that you need to finish that day seems much more manageable.


Skemalæg Din Dag på en måde som giver mening for dig, måske lav en liste over alt du skal have gjort før du kan få fri. På den måde virker alt du skal have gjort den dag meget mere overkommeligt.


Treat It Like An Eight To Four Job cause in that way you know that you for sure will be done for the day when the clock reaches four. You've done what you could that day and then it's okay to take some time off and enjoy what you've been desiring all day. 


Behandle Det Som Om Det Er Et Otte Til Fire Arbejde for på den måde sikrer du, at du vil være færdig for den dag når klokken rammer fire. Du har gjort hvad du kunne den dag, og så er det okay at tage resten af dagen fri og nyde hvad du har lyst til.


Don't Skip Breaks so that you can get all you need to get done faster, you will just make yourself way too tired and then when you've finished you probably won't have the energy to do what you really wanted to do. 


Spring Ikke Pauser Over så du kan få alle tingene gjort hurtigere, du vil bare udkøre dig selv alt for hurtigt, og når du så er færdig har du med stor sandsynlighed ikke energien til rent faktisk at gøre hvad du havde lyst til. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar