onsdag den 31. januar 2018

How I Get Boring Tasks Done

Hi love! Has it been just as hard for you to get back to school or work after vacation as for me? I've been struggling a lot! Especially with pulling myself together to get assignments, homework and similar things done. The list of boring, shitty tasks sometimes seems endless but none the less it still needs to get done. Sometimes it's just easier to put it of and say "I'll do it later" or "I'll do it tomorrow". At some point it needs to get done and most of the time I'm quite good at getting it done, and here is why:


Hej elskede! Har det været lige så svært for dig at komme tilbage til skolen eller arbejde efter ferie som for mig? Jeg har kæmpet en hel del! Specielt når det kommer til at tage mig sammen til at lave afleveringer, lektier og lignende. Listen af kedelige, trælse ting virker nogengange endeløs, men ikke desto mindre skal det stadig gøres. Nogengange er det nemmere at ryste det af sig og sige "Jeg gør det senere" eller "Jeg gør det imorgen". På et eller andet tidspunkt skal det jo gøres, og jeg er ret god til at få det gjort, og her er hvorfor:Knit (similar) | Pants (similar)

Have Something To Look Forward To after you're done with the boring tasks. It's way easier for me to fight through my homework or assignments if I know that I will get the chance to write or do something I actually want to afterwards.


Hav Noget At Se Frem Til efter du er færdig med den kedelige opgave. Det er en del nemmere for mig at kæmpe mig igennem lektierne og afleveringer, hvis jeg ved, at jeg vil få muligheden for at skrive eller lave noget jeg faktisk har lyst til efter.Easy, Hard, Easy, is my way to go. Even though what you might need to get done is boring and a bit shitty to do at that time, some thing are easier than others. I always start of easy then do a bit harder task and while struggling with that I know there is something easier coming my way afterwards. That way I won't tire my mind too hard while getting things done.


Nemt, Svært, Nemt, er min måde at komme frem. Selvom hvad du skal have lavet er kedeligt og lidt noget lort lige på det tidspunkt, så er nogen ting nemmere end andre. Jeg starter altid nemt ud, så laver jeg noget lidt sværere, og imens jeg kæmper med det, ved jeg, at der kommer noget nemmere efter. På den måde trætter jeg ikke mig selv for hårdt, mens jeg gør det.Do It As Soon As Possible and get it over with. Having something boring and a bit shitty lure in the back of your mind while doing something you actually like can be very uncomfortable. Straight after coming home from school or work I always sit down and do my homework and assignments. That way I know how much time I have to do what I actually want to afterwards.


Gør Det Så Snart Som Muligt og få det overstået. At have noget kedeligt og træls liggende bagerst i hovedet, mens du gør noget, du faktisk godt kan lide, kan være ret ubehageligt. Så snart jeg kommer hjem fra skole eller arbejde sætter jeg mig ned og laver mine lektier og afleveringer. På den måde ved jeg hvor meget tid, jeg har til rent faktisk at gøre, hvad jeg har lyst til efter.


Tick It Off A List. I find ticking a boring task of a list is a very nerdy but still extremely satisfying feeling. Every day I write down what I need to do through the day and when I finally get the chance to tick it of my list I feel much more relaxed. It's also a motivation boost for me to do the next task if I've ticked something boring off already. 


Tjek Det Af En Liste. Det at tjekke en kedelig opgave af en liste er en meget nørdet, men stadig utrolig tilfredsstillende følelse. Hver dag skriver jeg ned, hvad jeg skal lave igennem dagen, og når jeg endelig får chancen for at tjekke noget af listen, føler jeg mig meget mere afslappet. Det er også et motivations boost til den næste ting, hvis du har tjekket en kedelig ting af.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar