tirsdag den 23. januar 2018

Ways To Create Hygge In Winter

Hi lovely! Winter is obviously much colder than other seasons which means that I spend much more time inside. Both at home, at friends or families places, inside cafe's/restaurants, and admittedly tend to take the train, bus or car instead of the bike more. Since the cold and darkness tend to make me in a bad mood I always try to get that 'hygge'-feeling wherever I go. If you want to stay hygge in winter after Christmas read along:


Hej elskede! Vinter er åbenlyst meget koldere end andre årstider, hvilket betyder, at jeg bruger meget tid indenfor. Både derhjemme, hos venner eller familie, på cafeer/restuaranter og det må indrømmes, at jeg tager toget, bussen eller bilen i stedet for cyklen lidt oftere. Da kulden og mørket har en tendens til at gøre mig i lidt dårligt humør, prøver jeg altid at få hygge-følelsen, hvorend jeg går hen. Hvis du også gerne vil beholde hyggen i vinteren efter jul, så læs med:


Make/Buy A Warm Comforting Drink to heat up your cold hands and warm you body from the inside. If you want to feel hygge on to go (on a train or at someones else place) then just have something ready or be ready to find something that will make you feel a heat from the inside. 


Lav/Køb En Varm Komfortabel Drik for at varme dine kolde hænder og varme din krop indefra. Hvis du ønsker at føle hyggen på vejen (på et tog eller hos en anden), så sørg for at have noget klar eller hver klar til at finde noget, som kan varme dig fra indersiden.


Wear Something Comfortable cause it's no longer about looking good it's about being comfortable. At home I would wear any kind of lounge wear and when out I would wear knits to make myself comfortable. 


Hav Noget Behageligt På, for det handler ikke længere om at se godt ud, men også om at have det behageligt. Derhjemme har jeg forskellig slags joggingtøj på, men når jeg er ude, har jeg som oftest en strik på, for at have noget behageligt på. 


Don't Wear Makeup That Irritates You whenever you're out and in. If you want to feel hygge at home or out then it's so annoying if your skin irritates you and scratches. Grab your trusty products and wear those to make sure you don't think to much about your makeup.


Brug Ikke Makeup Som Irriterer Dig både når du er ude og inde. Hvis du ønsker at mærke hyggen derhjemme eller ude, så er det virkelig træls at have noget på huden som er irriterende eller klør. Tag fat i de produkter du stoler på, og brug dem, så du ikke tænker så meget på din makeup. 


Make A Playlist with songs that for sure will get you in a hygge mood. To me that often includes jazz or soul music since it has soft sounds and instruments that I find soothing to listen to when I really want to get in the mood. Actually café-like music


Lav En Playlist med sange som uden tvivl vil få dig i et hygge humør. For mig inkluderer det oftest jazz eller soul musik, da det bruger nogen bløde lyde og instrumenter, som jeg synes er passende at lytte til, når jeg gerne vil i det rigtige humør. Faktisk café-agtig musik.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar