onsdag den 7. februar 2018

Valentines Day Gift Guide For Women

Hi lovely! As each day pass by it seems more and more noticeable to me that Valentines day is coming closer. I've personally never celebrated Valentines day since it isn't a Danish tradition in any way. Also I've been working on Valentines day the past two years since it's always a busier day when working in a flower shop. None the less I still find the idea cute, and who doesn't love an opportunity to give or get presents? Read further along for some inspiration on what to give that special woman or girl in your life.


Hej elskede! Som hver dag går forbi virker det mere og mere bemærkelsesværdigt, at Valentinsdag er tættere på. Jeg har personligt aldrig fejret Valentingsdag, da det ikke på nogen måde er en dansk tradition. Jeg har også skulle arbejde på Valentinsdag de sidste to år, da det er en travlere dag, når man arbejder i en blomsterbutik. Ikke desto mindre synes jeg, at ideen er sød, og hvem elsker ikke en undskyldning for at give og få gaver? Læs derfor med videre for nogen ideer til, hvad du kan give en speciel kvinde eller pige i dit liv.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Health

Healthy stuff but not in the way of "Hey, you need to lose weight" but maybe as an encouragement. January is over and so is the official lets-all-loose-weight-and-get-fit-challenge. It can be hard to keep on track. With giving something health related it can be a sign of support and motivation. Maybe your girlfriend, friend or whatever is just a health/fitness-lover and would love this as well.


Sundheds ting, men ikke på den måde af "Hey, du skal tabe dig", men måske som en opmuntring. Januar er ovre, og der der den officielle lad-os-alle-tabe-os-og-blive-fit-udfordring også. Det kan være svært at holde fast i rutinen. Det at give noget sundhedsrelateret kan være et tegn på støtte eller motivation. Måske er din kæreste, ven eller lignende en sundheds/fitness-elsker og ville derfor også elske det.

Beauty

It might seem too obvious but it's always a great gift. Go for a bulletproof mascara or something to treat and take care of the skin. Take a sneaky look in her bathroom-cupboards or ask the lady in the shop what people buy. She will love it!


Det virker måske fór åbenlyst, men det er en god gave. Gå efter en skudsikker mascara eller noget til at pleje og passe på huden. Tag et snedigt kig i hendes badeværelsesskabe, eller spørg damen bag kassen i butikken hvad folk køber. Hun vil elske det!

Accessories

It's a cliché but honestly still a great one. I've always been more than happy to be gifted accessories whether it's a bags, jewelry or something suitable for the cold weather like scarfs and gloves. In that way it can both be a practical, useful gift, but also a pretty, meaningful one. 


Det er en cliché, men ærligt stadig en god én. Jeg er altid blevet mere end glad for at modtage accessories, lige meget om det er tasker, smykker eller noget passende til det kolde vejr udenfor som halstørklæder eller handsker. På den måde kan det både være en praktisk, brugbar gave, men også noget pænt og meningsfuldt.

Clothing

If you know their style I think it's a wonderful time to give a nice knit or something for the coming spring months. Even if you don't know their exact size showing them that you know their style and liking can also be a nice, personal gift.


Hvis du kender hendes stil, synes jeg, det her er en vidunderlig mulighed for at give hende en strik eller noget til de kommende forårs måneder. Selv hvis du ikke kender den præcise størrelse, så er det en personlig gave, hvis du viser, at du kender hendes stil, og hvad de elsker.

Joy

I've included a book in the collage since I find joy in reading. A joyful gift could also be taking your loved one whether it's a girl friend or girlfriend out for a dinner or for a cheaper alternative, cook them something special. It will give you both a nice memory but it will also be much more personal than something materialistic. 


Jeg har inkluderet en bog i collagen, da jeg finder meget nydelse i at læse. Men en nydelsesgave kunne også være at tage din elskede, om det er en veninde eller kæreste, med ud og spise, eller for et billigere alternativ lave noget lækkert til dem. Det giver jer begge et dejligt minde, men det vil også være meget mere personligt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar