søndag den 8. april 2018

How To Relax In Stressed Situations

Hello love! I feel like there is a lot of talk going around about school, work and stress and it might just be among those people I talk to but I still think that it's a relevant topic. I'm great at stressing out about everything and nothing at the same time. Unfortunately I'm also someone that gets really sick whenever I'm stressed - it will vary from stomach aches to migraines - so whenever I feel that I'm stressing out I have to force myself to calm down due to my health.
What helps me varies just as much as what consequences I feel from stress but none the less then I've listed the things that usually helps me. So continue reading:


Hej elskede! Jeg har det som om, der er meget snak omkring skole, arbejde og stress, og det er måske bare blandt de mennesker, jeg snakker med, men jeg synes stadig, at det er et relevant emne. Jeg er fantastisk god til at stresse over alting og ingenting på samme tid. Uheldigvis er jeg også typen, der bliver virkelig syg, når jeg er stresset - det kan variere fra mavepine til migræne - så når jeg føler, at jeg stresser over noget, tvinger jeg mig selv til at falde ned for min sundheds skyld.
Hvad der hjælper mig varierer lige så meget som konsekvenserne ved stres, men ikke desto mindre har jeg skrevet alle de ting op, som hjælper mig. Så fortsæt med at læse:


Exercise Will Free Your Mind from all the shit inside it. It doesn't really matter whether it's yoga, dance, running, strength or whatever that suits your preferences, giving yourself that time to focus on something and working your body to it's full potential will really loosen up.


Motion Vil Befri Dit Hoved fra alt lortet inden i det. Det er lige meget, om det så er yoga, dans, løb, styrketræning eller hvad end der passer dine præferencer, giv dig selv den tid til at fokusere på noget andet, og det at bruge din krop til dens fulde potentiale vil virkelig løsne alt op.


List Out Everything that you need to get done and it will seem much more manageable. Even better if you make small tick-boxes and as you go along one step after another tick things of that list and you will hopefully find that it gets smaller and it will feel so much easier to get everything done then.


Skriv Alt På En Liste som der skal gøres, og det kommer til at virke meget mere overskueligt. Endnu bedre er det, hvis du laver små tjek-af-bokse, og så når du tager tingene en ad gangen, tjekker du det af din liste, og forhåbentlig bliver listen mindre, og det kommer til at føles meget nemmere at få alting gjort.


Do Not Plan Too Detailed. You need to give yourself room to have a five minute breaks every once in a while. If I'm really stressing about something that I need to get done at a certain time then it just takes me so much longer if I'm tired and especially if I haven't eaten probably which leads me to next thing...


Planlæg Ikke Fór Detaljeret. Du er nødt til at give dig selv plads til at holde fem minutters pause en gang imellem. Hvis jeg er virkelig stresset over noget, jeg skal have færdigt på et bestemt tidspunkt, så tager det mig meget længere tid, hvis jeg er træt, og specielt hvis jeg ikke har spist ordenligt, hvilket leder mig til den næste ting...


Eat Well cause if you don't then you most probably won't be filled with the energy you need to stay fresh and awake all day and to get the things done you want to. Also if you're tired and eat unhealthy foods to give yourself energy then when the sugar-rush is over it will only add to the tiredness and unwell-being. 


Spis Godt for hvis du ikke gør det, vil du med stor sandsynlighed ikke være fyldt med den nødvendige energi for at holde dig frisk og vågen hele dagen, til at gøre de ting du vil. Også, hvis du er træt og spiser usund mad for at give dig selv energi, så vil det kun gøre dig mere træt og mere skidt til mode efter sukker-ruset.


Get Out Among People that in some way makes you feel relaxed or will distract you from your stressed out thoughts. You don't necessarily have to invite somebody over for a deep talk about how stressed you feel just get out and do something else than lock yourself inside your mind.


Kom Ud Blandt Folk som på en eller anden måde får dig til at slappe af eller distraherer dig fra dine stressede tanker. Du behøves nødvendigvis ikke at invitere nogen over til en dyb snak om, hvor stresset du føler dig, men bare kom ud og lav et eller andet, så du ikke låser dig fast i dine egne tanker.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar