søndag den 27. maj 2018

Things That Made Me Happy About Being Single

Hi love! I've been single for some time now and compared to some people I know then I'm actually quite happy about it. I enjoy every aspect of being single for so many reasons and if you're struggling to find some peace with being alone then read along. 


Hej elskede! Jeg har været single et stykke tid nu, og sammenlignet med nogen jeg kender, så har jeg det faktisk ret godt med det. Jeg nyder hver en del af det for så mange grunde, og hvis du har svært ved at finde ro i at være alene, så læs med.


Doing Date Things With Friends cause who says you can't go out for a nice dinner with your best friend? I've spend much more time with my friends recently and we've been doing loads of different things also things that I've usually done with a boyfriend. 


Lave Date Ting Med Venner for hvem siger, at du ikke kan tage ud og spise fint med din bedste ven? Jeg har brugt meget mere tid med mine venner på det seneste, og vi har lavet mange forskellige ting, også ting som jeg normalt ville have gjort med en kæreste.


More Free-Time to do other things that often includes more time spend with friends or family. Like already mentioned then I've spend much more time with friends recently but it hasn't felt like something that was obligatory. When you have a boyfriend you spend a lot of time with them, not that you don't want to but it sometimes feels like its something you should do.


Mere Fritid til at lave andre ting, som ofte inkluderer mere tid med venner eller famlie. Som allerede nævnt så har jeg brugt mere tid med venner på det seneste, men det har ikke føltes som noget, der var obligatorisk. Når du har en kæreste, bruger du bare meget tid med dem, ikke at du ikke gerne vil, men det føles nogen gange lidt som noget du skal gøre.


Shaving Whenever I Want To and not because I know that my boyfriend is coming around. In a country like Denmark where it's cold most of the year you don't necessarily want to use time shaving every time you shower and if you want to do it for you and you only.


Barbere Hvornår End Jeg Vil, og ikke fordi jeg ved, at min kæreste kommer forbi. I et land som Danmark, hvor det er koldt det meste af året, er det ikke nødvendigt at bruge massere af tid på barbering hver gang man er i bad, hvis du ikke gør det for dig og kun dig.


Planning The Future Without Having To Rely On Somebody Else even though I know you shouldn't plan your future relying on somebody else's plans but it's hard when you love someone. Of course you wish to be close to the ones you love but being alone takes of that pressure and responsibility.


Planlægge Fremtiden Uden At Skulle Være Afhængig Af En Anden, selvom jeg ved, at man ikke burde planlægge sin fremtid efter en andens, så er det svært at lade hver, når man elsker nogen. Selvfølgelig ønsker man at være tæt på dem man elsker, men hvis man er alene tager det presset og ansvaret fra det.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar