søndag den 28. februar 2016

Inspiration Book - Fashion Spring 2016 | Inspirations Bog - Mode Forår 2016

Hey friends!
I'm back at it again with a new fashion inspiration book for Spring! I really loved making my last inspiration book for Winter and I thought it was about time to make one for Spring, since it's just around the corner. 
Through out Winter I've been keeping an eye open for things that have been repeating it self. I have at first collected some of these things that might become a trend in the Spring season or might continue being in. 
As well as I, the designers get their inspiration from many things often different ages or cultures. I've seen a pattern in these things and I will talk you through them.
But my inspiration doesn't come out of the blue and I find much of it in other bloggers and youtubers which means that I, once again, am going to tell you about my favourites.
Be ready for a new thing this season since I'm later on in the week going to publish a beauty inspiration book.

Hej venner!
Jeg er tilbage igen med en ny mode inspirations bog for foråret! Jeg elskede virkelig at lave min sidste inspirations bog for vinteren, og jeg tænkte, at det var på tide, at jeg lavede en for foråret, da det er lige rundt om hjørnet.
Igennem vinteren har jeg holdt øje med hvilke ting der har gentaget sig selv. Jeg har først samlet nogle af de ting, som måske bliver en tendens i forårs sæsonen eller måske kommer til at fortsætte med at være det.
Lige så vel som jeg, så får designerne sin inspiration et sted fra og ofte fra tidsaldre og kulturer. Jeg har set mønstre med de her ting, og jeg vil snakke dig igennem det.
Min inspiration kommer ikke ud af det blå, og jeg har fået meget ud af at se andre bloggere og youtubere hvilket betyder at jeg, engang til, vil fortælle dig om mine favoritter.
Hver klar på en ny ting denne sæson, da jeg senere på ugen vil udgive en skønheds inspirations bog.

Trends I need:

A long skirt:
This is personally a thing I've wanted since the beginning of winter, but as it gets warmer I see this magnificent idea spred through the stores, and you can buy it at almost every brand. It's still on my list but last time I tried one out I reminded too much about my grandma, so I thought I would try a new one out when the paycheck is released next month.

Den lange nederdel:
Det her en ting jeg personligt har ville have siden vinteren, men nu hvor det bliver varmere ser jeg denne her storslåede idé sprede sig i butikkerne, og du kan købe den af næsten alle mærker. Den er stadig på min liste, da sidste gang jeg prøvede en, mindede jeg for meget om min bedstemor, så jeg tænkte, at jeg ville prøve en ny når lønchecken går ind i næste måned.

Picture from here

Pleats:
This have been an upcomming trend since fall. The pleats have been spreading from skirts and dresses into shirts and panties used by designers like Boss, Altusarra and Proenza Schouler. It's taking over the boring simple materials, making things a bit more exciting. If you choose it in a simple colour the material won't control the outfit which makes it a simple thing to style.

Plissé:
Det her har været en kommende tendens siden efteråret. Plisséerne har spredt sig fra nederdele og kjoler til trøjer og bukser, som er brugt af designere som Boss, Altusarra og Proenxa Schouler. Det tager over det kedelige simple materiale. det gør tingene en smule mere interessante. Du kan vælge det i en simpel farve, hvilket betyder, at materialet ikke tager kontrol over sættet, hvilket gør det simpelt at matche.

Picture from here

Comfortable shoes:
I do not think this is something that needs a lot of explanation. Getting rid of tower-tall shoes with hard sole is not only something I hate wearing but also something I'm happy to get rid of, and  I'm hopefully not the only one with this thought You can thank brands like Alexander Wang, Victoria Beckham and Trademark for making this a trend.
I've seen trainers comming into the everyday look making even a lazy day look active. I'm personally not a fan of this but I won't deny a comfortable pair of sneakers.

Behagelig sko:
Jeg føler ikke at det her behøver en forklaring. At slippe for tårn-høje sko med hårde såle er ikke kun noget jeg hader at have på, men også noget jeg er glad for at slippe for, og jeg er forhåbentlig ikke den eneste med denne tanke. Du kan takke mærker som Alexander Wang, Victoria Beckham og trademark for at lave det her en tendens.
Jeg har set gummisko komme ind i hverdagstøjet hvilket får selv en doven dag til at se aktivt ud. Jeg er personligt ikke en fan af dette, men jeg ville ikke nægte et par sneakers.

Paperback waists:
This is a trend I haven't noticed that much lately but is also something I can see comming into fashion. Like with the pleats it's a nice way to make a look more rustic. This is usually seen in a pair with a belt that makes the pants or skirt easy to change after what outfit you're wearing.
The best way to wear this, is again the granny way, by stuffing your shirt or top into the paperback waist since it would be a shame to hide it.

Papirpose taljen:
Det her er en tendens jeg ikke har set det store til endnu, men også en jeg sagtens kan se komme ind i moden. Ligesom med det plisséerede er den fin måde at gøre et sæt mere rustik. Det her en tendens der ofte er set sammen med et bælte, som gør buksen eller nederdelen nem at ændre, så det matcher, hvad du ønsker at have på.
Den bedste måde at have det her på, er igen ved bedstemor måden, ved at stikke blusen eller toppen ned i papirpose taljen, da det ville være en skam at skjule den.

Photo from here

The half moon bag:
It's a simple but still different bag, a wonderful handbag but fastly too clumsy if bigger. Brands like Michael Kors, Victoria Beckham and the designer who made this beautiful bag a 'thing', Mansur Gavriel, have thrown their love upon it this season. I would adore having this in my wardrobe as a handy shopping bag.

Halvmåne tasken:
Det er en simpel, men anderledes taske, en vidunderlig håndtaske, men kan hurtigt se for klumset ud hvis større. Mærker som Michael Kors, Victoria Beckham og designeren som gjorde denne smukke taske en 'ting', Mansur Gavriel, har kastet deres kærlighed på den i denne sæson. Jeg ville elske at have denne i min garderobe som en smart shoppingtaske.

Picture from here

Orange:
Every season needs a new colour and the Spring is welcomming orange. Designers like Dion Lee, Adam Selman and Veronica Beard is already using this colour in their shows, welcomming the Spring with a nice colour who really knows how to breakthrough.
Orange is a very brave colour, but also a colour that can easily give some colour to a plain black or white outfit.

Orange:
Hver sæson er det en ny farve og foråret velkommer orange. Designere som Dion Lee, Adam Selman og Veronica Beard har allerede taget farven med til deres shows og byder denne fine farve velkommen i foråret, som virkelig ved hvordan man bryder igennem.
Orange er en meget modig farve, men også en farve, som nemt kan sætte farve på et helt sort eller hvidt sæt.

Picture from here

Inspiration trends:


The 70's:
You might have thought that the 70's were done, maybe even hoped, but they're still making a comeback with a lot of suede materials ecspially, making it one of this decades most loved materials used by Olivier Rousteing, Jonathan Saunder and Rebecca Minkoff on the runway. 
In some of the trends, I've already menitioned, the 70's makes a comeback with bright colours like orange and the lose bottom parts with long skirts and pleats.

70'erne:
Du troede måske, at det var slut med 70'erne, måske endda håbede, men de har stadig sit comeback med meget ruskinds materiale, hvilket gør det til denne periodes mest elskede materiale også brugt af Olivier Rousteing, Jonathan Saunder og Rebecca Minkoff på scenen.
I nogle af de tendenser jeg har nemt, gør 70'erne sit comeback med gennemtrængende farver som orange og de løse underdele med lange nederdele og plissé.


Picture from here


Victorian age:
From the wild 70's to the more formal age of Victorian. You might not have realized yet but some of the biggest trends from winter is actually inspired by the Victorian age, things like: Turtlenecks, puffy sleeves and ruffles. Still using this in spring they also draw in the flower pattern really setting the mood for spring.
This formal way of wearing things is becomming a big trend between both women and men and not only for finer occasions. This means that there is no need to hold back your inner princess which designers like Emilia Wickstead, Erdem and J. W. Anderson doesn't.

Den Victorianske tid:
Fra de vilde 70'er til den mere formelle alder ala Victoria. Du har måske ikke indset det endnu, men nogle af de største tendenser fra vinteren er inspireret af den Victorianske tid, ting som: Rullekraver, store ærmer og rynket materiale. Det bliver stadig brugt i foråret nu med mere blomstret mønstre som virkelig sætter humøret på forår.
Denne formelle måde at have ting på er blevet en tendens blandt både kvinder og mænd og ikke kun for finere anledninger. Det betyder, at der ikke er nogen grund til at skjule din indre prinsesse hvilket designere som Emilia Wickstead, Erdem og J. W. Anderson ikke gør.

Picture from here

The spanish culture:
With both the flowers and orangey colours can you only think of the spanish cultures love for both. Designers like Michael Kors, Diane von Furstenberg and Jonathan Simkhai, and many more, are already flashing the spanish influences down the runway.
The beautiful thing about this, is that the spanish culture are capable of matching every trend that is visible in spring and still give it a personal touch.

Den spanske kultur:
Med både blomster og orange-lignende farver kan du tænke på den spanske kulturs kærlighed for begge dele. Designere som Michael Kors, Diane von Furstenberg og Jonathan Simkhai, og mange andre, har allerede vist frem den spanske indflydelse på scenen.
Det smukke ved den spanske kultur er at den kan matche alle tendenser fra foråret og stadig give dem et personligt udtryk.

Picture from here

Inspirationel people:


Helen Anderson:
The biggest reason to why I love her is because of her unique style. She mixes patterns like never before inspired from animals as well as space. In many ways I would probably never wear something like it but she do open my eyes for new ideas and ways to mix things.
Helen do own a blog but I do mostly watch her youtube videoes. She makes a lot of hauls (living the dream) which is where you really get to see her unique style in what she buys.
Some of her most watched videoes is actually not something about fashion but about her, colouring her hair in insane and brave colours. It feels like she've done everything from grey to pink, making her once again very unique.

Helen Anderson:
Den største grund til at jeg elsker hende er hendes unikke stil. Hun blander mønstre som aldrig før, inspireret fra både dyr lige så vel som universet. På mange måder er det noget jeg aldrig ville have på selv, men hun åbner mine øjne for nye ideer og måder at blande ting.
Helen har en blog, men jeg ser mest hende youtube videoer. Hun lave mange hauls (lever drømmen), hvilket gør at man tit ser hendes unikke stil, i det hun køber.
Nogle af hendes mest sete videoer handler ikke om mode, men om hende der farver sit hår i vilde og modige farver. Det føles som om hun har haft alt fra grå til pink, hvilket gør hende, igen, meget unik.

Picture from here

Vivianna Does Makeup:
Vivianna, or Anna, is not really a fashion blogger (obiviously) but a beauty blogger. I know she then is weird to include in a fashion inspiration book but I do find her one of the most inspirationel people I've ever seen. She do this thing called a 'capsule wardrobe' that only include 38 items for three months before she can change it. 
That of course means that she is quite sure about the things she buy and what she needs, it's truely inspiring to watch someone so happy but also so comfortable of what she do.
She has both a blog and youtube.

Vivianna Does Makeup:
Vivanna, eller Anna, er ikke rigtigt en mode blogger (åbenlyst), men en skønheds blogger. jeg ved godt at det derfor at underligt at inkludere hende i en mode inspirations bog, men jeg finder hende alligevel en af de mest inspirende personer jeg nogensinde har set. Hun gør denne her ting kaldet en 'capsule wardrobe' som inkludere 38 ting i garderoben, og skifter det kun hver tredje måned.
Det betyder selvfølgelig, at hun er ret sikker på de ting hun køber, og hvad hun har brug for, det er utrolig inspirende at se nogen så glad, men også så godt tilpas med hvad hun gør.
Hun har både en blog og en youtube.

Picture from here

I really hope you enjoyed this inspiration book cause it have been such a pleasure to make and I know that when ever I need inspiration I'm going to look back at this. Please share what you're going to love this season and have a wonderful spring! See you!

Jeg håber virkelig, at du har nydt min inspirations bog, for det har været så dejligt lave den, og jeg ved med mig selv, at når jeg mangler inspiration, vil jeg kigge tilbage i denne. Hver sød at del hvad du kommer til at elske i denne sæson ,og hav et vidunderligt forår! Vi ses!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar