torsdag den 17. november 2016

What To Wish For Christmas | Hvad At Ønske Sig Til Jul

Hey friends!
I love every single holiday and Christmas has to be one of my favourites. A well known struggle is always gifts, and also what to wish for? So this year I've collected a couple of ideas to what I would wish for this Christmas. I feel like Christmas is that time of the year where people give a bit bigger and a bit more expensive gifts. In my family they often collaborate on the gifts to give something pricier. 

Hej venner!
Jeg elsker hver en helligdag og jul må være en af mine yndlings. Et velkendt problem er altid gaverne, og også hvad man skal ønske sig? Så i år har jeg samlet et par ideer til hvad jeg ville ønske mig denne jul. Jeg føler at julen er den tid på året hvor folk giver lidt større og lidt dyrere gaver. I min familie slår de sig ofte sammen om gaverne og giver noget lidt dyrere. 

Warm clothing | Varmt tøj


1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here

If you can wish for anything why not wish for something practical? Since it's only getting colder here in Denmark it means that I'm slowly preparing my winter wardrobe. If I can get some of these things as gifts that would also be wonderful so my wish-list is full of scarves, jackets, boots, and big cozy sweaters in all shapes and sizes. 

Hvis du kan ønske dig hvad som helst hvorfor så ikke ønske dig noget praktisk? Eftersom at det kun bliver koldere betyder det at jeg langsomt forbereder min vinter garderobe. Hvis jeg kan få nogle af de her ting som gaver ville det være vidunderligt, så min ønskeliste er fuld af halstørklæder, jakker, støvler og store hyggeligte sweatere i alle former og størrelser.

Makeup/Skincare products | Makeup/Hudpleje produkter
1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here

If you know what your skin likes, is it dry, greasy or combined? Then you might also know which kind of products you like the best, so if there is something you really want to try out then put it on the list. And if you're in no need of any extra cremes or something like it then you can never go wrong if you wish for a highlighter or nailpolish or again a more specific makeup item.

Hvis du ved hvad din hud kan lide, er den tør, fedtet eller kombineret? Så ved du måske også hvilken slags produkter du bedst kan lide, så hvis der er noget som du virkelig gerne vil afprøve så smid det på listen. Og hvis du ikke har brug for ekstra cremer eller noget lignende kan du aldrig gå galt i at ønske dig en highlighter eller neglelak eller igen noget mere specifikt makeup.


Books | Bøger1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here

I am a lover of books which means that each year there is always a long list of books on my wishlist. This can be anything from fiction to non-fiction, if so mostly fashion books of course. 'All the bright places' by Jennifer Niven is not a wish for myself but more a recommendation for you to wish since it's brilliant book. The other ones are books I've been wanting to buy and read for a long time now, so they will definitely come on my wishlist. 

Jeg er en elsker af bøger, hvilket betyder at hvert år er der altid er en lang liste af bøger på min ønskeseddel. Det kan være alt fra fiktion til non-fiktion, hvis da så mest fashion bøger selvfølgelig. 'All the bright places' af Jennifer Niven er ikke en jeg ønsker mig, men mere et forslag til hvad du kunne ønske dig, da det er en brilliant bog. De andre er bøger som jeg har ville købe og læse i meget lang tid nu, så de vil helt sikkert komme på min ønskeliste.

Gift-cards | Gavekort
This has to be the most obvious one, it's easy to wish for and also nice to get if you don't wish for anything specific and maybe just need some extra money to take a good look at your favourite store. The downside with this is that you can see how much your gift has cost, but gift-cards can be a supplement as well as a gift. 

Det her må være den mest åbenlyse, det er nemt at ønske sig, og det er altid rart at få hvis du ikke ønsker dig noget specifikt og måske bare vil have lidt ekstra penge til at tage et godt kig i din yndlings butik. Den trælse side ved det er, at du kan se hvor meget gaven har kostet, men gavekort kan også bare være et supplement som en gave i sig selv. 

Accessories1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here 9. here 10. here

If you have your eye out for a gorgeous bag or rucksack or something like it then this has to be the time to put on the wishlist. I'm not saying that you should go out and wish for the biggest and most expensive Gucci-bag, but for example did I get my Day-bag from my mother since it's a good price for a good bag. But other than bags then it's always a safe play to wish for jewelry, I often wish for either gold earrings or silver necklaces. Most of the time people actually end up finding some really cute accessories. 

Hvis du har øjet på en lækker taske eller rygsæk eller noget lignende, så må det her være det rigtige tidspunkt at smide det på ønskelisten. Jeg siger ikke, at du skal gå ud og ønske dig den største og mest dyre Gucci-taske, men foreksempel fik jeg min Day-taske af min mor, eftersom det er en god pris til en god taske. Men udover tasken er det også et sikkert spil at ønske sig smykker, jeg ønsker mig ofte enten guld øreringe eller sølv halskæder. For det meste ender folk faktisk ud med at finde nogle rigtig søde accessories.

Underwear | Undertøj1. here 2. here 3. here 4. here 5. here 6. here 7. here 8. here

I'm sometimes a bit too cheap to go out and use hundreds of crones on expensive, but good, underwear; I often end up buying only bralettes, and hopefully ones on sale. So I think that if you give a specific number and what brand you like then it is a good gift to receive but also to give. 

Write in the comments if there is anything you think that I've missed or left out, to give other readers more inspiration. I'm thinking about making more talking-videoes in the future, but I don't know which language I should speak with, so please comment what you think. This post has many different things with many different prices since I try to give inspiration to all kinds of gifts. I will be back with more, different kinds of, gift-guides soon. See you!

Jeg er nogengange lidt for nærrig til at gå ud og bruge hundredvis af kroner på dyrt, men godt, undertøj; Ofte ender jeg bare med at købe braletter, og forhåbentlig på udsalg. Så jeg tænker, at hvis du giver et specifikt nummer, og hvilket mærke du kan lide, så er det både en god gave at få, men også at give.

Skriv i kommentaren hvis der er noget, som du synes jeg mangler eller har udeladt, for at give andre læsere mere inspiration. Jeg tænker på at lave flere snakke-videoer i fremtiden, men jeg ved ikke hvilket sprog jeg skal tale med, så hver sød at kommenter hvad du tænker. Det her opslag har mange ting i mange forskellige priser da jeg prøver at give inspiration til alle slags gaver. Jeg vil være tilbage med flere, forskellige slags, gave-guides snart. Vi ses!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar