lørdag den 31. december 2016

How To Get The Party Of The Year | Hvordan Du Får Årets Fest

Hey friends!
It doesn't matter if you're hosting or you're being the host, if it's a small party or big one a few things will almost always matter if you need a successful New years eve. In the end the thing that really matters is who you spend the night with, they are the ones that set the real scene and the real mood, if it's somebody you appreciate spending your time with it's a good night.
Since this is a New Years post I've used pictures from the last year just to appreciate the good times.

Hej venner!
Det er lige meget, om du holder festen eller du er gæst, hvis det er en lille fest eller en stor så er der få ting der næsten altid betyder noget, hvis du vil have en succesfuld nytårsaften fest. Trods alt handler det i bund og grund om hvem du bruger aftenen med, de er de mennesker som sætter den rigtige stemning og humør, hvis det er nogen, du sætter pris på at bruge tid sammen med. 
Eftersom det er et nytårs opslag, har jeg brugt billeder fra det sidste år bare for at sætte pris på de gode tider.

 

The setting
If you're going somewhere then it's okay to bring some extra fun to the party or just make sure your setting is on point at your party. New years eve isn't something that should be played down but more the opposite. Use as much glitter, stars and confetti as you possibly can to get a special new years feeling.

Stemningen
Hvis du skal et sted hen, er det okay at bringe noget ekstra sjov med til festen eller bare hver sikker på at stemningen er on point til din fest. Nytårsaften er ikke noget som burde blive underspillet, men mere det modsatte. Brug så meget glitter, stjerner og konfetti som du overhovedet kan specielt til nytårs følelsen.

 


The special dinner
Either make something or order something really delicious, it's okay if it's something different from ordinary or if you have any traditions that you just have to make, just make sure you have a good wine with it.

Den specielle middag
Enten lav noget eller bestil noget virkelig lækkert, det er okay, hvis det er noget anderledes end normalt, eller hvis du har traditioner, som du skal lave, bare hver sikker på at du har en god vin til.

 


Your mood 
If you're hosting the party make sure you're happy and not stressed because of all the things you feel like you have to make in time - it's okay to ask for help. Be prepared and have a good schedule on what needs to be done on the day so you don't need to stress as much. While you're cooking or getting ready or whatever, listen to some good festive music to really set your mood.

Dit humør
Hvis du holder festen så hver sikker på, at du er glad og ikke stresset, på grund af alle de ting du tror du skal nå i tide - det er okay at spørge om hjælp. Hver forberedt og hav et godt skema over hvad der skal ske på dagen, så du ikke behøver at stresse så meget. Mens du laver mad eller gør dig klar eller hvad end du laver, så lyt til noget festligt musik for at komme i humøret.

 


Drinks, drinks, drinks!
New years is the night of drinks, champagne, vine and so on - make sure there is enough and make sure it's good cause that is the one thing you don't wish to run out of. Some of my favourites is Pina Colada, Mojito and a good white vine. If the drinks are on point, after a few of them, everything is!

Well after all this then I think you're going to have a successful New Years Eve party! I personally look forward to a really great night, in great company (shout out to my girls) with my greatest pleasure. Tell me about your New Years Eve, and I will be back in the new year!

Drinks, drinks, drinks!
Nytårs er natten for drinks, champange, vin og så videre - hver sikker på at der nok og hver sikker på det er godt, fordi det er den ene ting, du ikke ønsker at løbe tør for. Nogle af mine yndlings er Pina Colada, Mojito og en god hvid vin. Hvis drinken er on point, efter et par stykker, så er alt!

Men efter alt dette så tænker jeg, at du nok skal have en succesfuld nytårsaften-fest! Jeg har personligt sent frem til en fantastisk aften, i fantastisk selskab (shout out to my girls) med min største fornøjelse. Fortæl mig omkring din nytårsaften, og jeg vil være tilbage i det nye år!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar