søndag den 15. januar 2017

How To Actually Keep Your New Years Resolution | Hvordan Man Rent Faktisk Holder Sit Nytårsfortsæt

Hey friends!
I personally don't like new years resolutions since I just find it a silly excuse for changing something you've been wanting to change for a while. But if you really wish to follow your resolution and think this is the kick you need to get started then I have a few tips to help you now and also your future resolutions.

Hej venner!
Personligt kan jeg ikke lide nytårsfortsæt da jeg synes det er dårlig undskyldning for at ændre noget man har ville ændre et stykke tid. Men hvis du virkelig ønsker at følge til fortsæt og tænker at det her er det spark du har brug for for at komme i gang så har jeg et par tips for at hjælpe dig nu og også fremtidige fortsæt.


Don't forget why you started
I know some of you already have dumped your new years resolutions since we're two weeks into January, but hey it's never too late to get started again. So remember why you started in the first place what made you want to follow this resolution? I think this is one of the most important tips I can give you, cause if you no longer know why you're doing it why even start?

Glem ikke hvorfor du startede
Jeg ved nogle af jer allerede har droppet jeres nytårsfortsæt eftersom vi er et par uger inde i januar, men hey det er aldrig for sent at starte igen. Så husk hvorfor du begyndte den første, hvad gav dig lysten til at følge det her fortsæt? Jeg tror at det her er en af de vigtigste tips jeg kan give dig, for hvis du ikke længere ved hvorfor du gør det hvor så overhovedet starte?


Keep on reminding yourself
If you want to read more, place a book by your bed, desk, kitchen, some place you often walk by to remind yourself of your promise to yourself. And this counts for any resolution. Want to work out more? Wear the workout pants through out the day until you get out. Want to eat more healthy? Make the healthy snacks look more appetizing. 

Bliv ved med at minde dig selv om det
Hvis du vil læse mere, placer en bog ved din seng, skrivebord, køkken, et sted du ofte går for at minde dig selv om det løfte du har givet dig selv. Og det her tæller for hvilket som helst fortsæt. Vil du træne mere? Hav træningsbukserne på igennem dagen indtil du kommer ud. Vil du spise mere sundt? Få de sunde snacks til at se mere indbydende ud.


Share your plan
If you share your plan then it almost feels like you have to do it otherwise it actually ends up being embarrassing. So share your plan with people who are interested in you that way they will also keep on asking if you're sticking to your plan. 

Del din plan
Hvis du deler din plan føles det næsten som om du er nødt til det eller ender det med at være lidt pinligt. Så del din plan med mennesker som interesseret i dig på den måde vil de også blive ved med at spørge ind til om du holder dig til din plan.


Buy something that will motivate you
January sale has just started so if the thing that will help you keep on being motivated is buying a new pair of yoga pants, some kind of snack you've never tried before or a new book. Of course if your goal is to save up money then it might be good to skip this tip.

Of course these are some tips you can use all year and also something I try to remember whenever I put myself up to a goal through out the year. I hope you found this helpful and it might make your resolutions seem more achievable. See you!

Køb noget som motiverer dig
Januar udsalget er lige begyndt så hvis den ting der vil hjælpe dig med at blive motiveret er at købe et nyt par træningsbukser, en slags snack som du aldrig har prøvet eller en ny bog. Selvfølgelig hvis dit mål er at spare penge sammen så er det måske smart at springe det her step over.

Selvfølgelig er det nogle tips du kan bruge hele året og også noget jeg prøver at huske når jeg sætter et mål for mig selv i løbet af året. Jeg håber du fandt dette hjælpsomt og det måske får dine nytårsfortsæt til er virke mere opnåelige. Vi ses!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar