onsdag den 4. januar 2017

The Big January Sale Guide | Den Store Januars Udsalgs Guide

Hey shopperholics!
The biggest sale of the year has started, but don't fall for the trap! I'm guilty of year by year jumping in buying everything with a percent on just to use it once and throw it away. I've become better at this and now I want to share some of my best tips with you all!

Hej shopperholics!
Årets største salg er startet, men fald ikke for fælden! Jeg er skyldig i år efter år at hoppe ind og købe alt med en procent på, bare for at bruge tingen én gang og så smide den væk. Jeg er blevet bedre til dette, og nu vil dele nogle af mine bedste tips med jer!


Set a budget
I have a monthly budget that I always have to follow, so my January sale budget isn't that big but it's good cause then I will keep myself restrained... Which leads me to my next step:

Sæt et budget
Jeg har et månedligt budget som jeg altid følger, så mit januarudsalgs budget er ikke så stort, men det er godt for så holder jeg mig selv på plads... Hvilket leder mig til mit næste trin:

* * *

Make a list of needs
I have a long list of specific things I need to buy - mom jeans, high heeled boots, new light lipstick, wallet, a new interesting shirt and so on... Through out a shopping day I will check these things of my list and unless anything else is needed then I will only buy one of each thing.

Lav en liste
Jeg har en lang shoppingliste af specifikke ting - mom jeans, højhælede støvler, ny lys læbestift, pung, en ny interessant trøje og så videre... Igennem en shopping dag tjekker jeg disse ting af på listen og medmindre der står noget andet så køber jeg kun én af hver ting.

* * *

Don't fall for the yellow signs
It might be on sale and be really cheap at the moment, but if you buy something cheap and use it once it's a lot less worth than something expensive that you use all the time.

Ike fald for de gule skilte
Det er nok på udsalg og er rigtig billigt for øjeblikket, men hvis du køber noget billigt og bruger det én gang, er det meget mindre værd end noget dyrt som du bruger hele tiden.


* * *

Don't buy more than three things pr shop
It gives you a big variety of things which will make you wardrobe or makeup collection more interesting to wear.

Køb ikke mere end tre ting pr butik
Det giver dig en varieret mængde af ting der vil gøre din garderobe eller makeup collection mere interessant at se på.

* * *

Make sure you have things to match it
It's pointless buying a nice shirt if you have to go out and find a skirt that match to spend even more money. Go through your wardrobe in your mind and make sure you have something that would fit.

Hver sikker på at du har noget der matcher
Det er nyttesløst at købe en pæn trøje hvis du skal ud og finde en nederdel der matcher for bare at bruge endnu flere penge. Gå igennem din garderobe i hovedet og hver sikker på at du har noget som passer.

* * *

Only do shopping in a good mood
I know a lot of people (including myself) who falls into this trap of buying things to gain some kind of pleasure if in a bad mood. Surround yourself with some critical people who makes you happy so you're in a good mood but also has another view on what you want to buy. 

Have a successful January shopping spree, and remember these tips can be used both shopping in psychical and on onlineshops. I will be back this Friday with an interesting birthday post, so see you soon!

Kun shop når du er godt humør
Jeg kender mange mennesker (inkluderet mig selv) som falder for denne fælde ved at købe ting for at opnå en form for fornøjelse når i dårligt humør. Omring dig selv med nogle kritiske mennesker som gør dig glad så du er i godt humør, men også har en anden mening på hvad du køber.

Hav en succesfuld januar shopping, og husk at disse kan blive brugt både som fysisk og onlineshopping. Jeg vil være tilbage denne fredag med et interessant fødselsdags opslag, så vi ses snart!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar