lørdag den 4. februar 2017

Best Brilliant Date Ideas | Bedste Brilliante Date Ideer

Hey friends! It's no secret that valentines day is just around the corner, even though I've had a boyfriend for the past two valentines day's and have a wonderful one this valentines day then I've never really celebrated it. Mostly because I have to work, and also because honestly it's not really my thing. Never the less at what time of the year would it be better to share a bunch of brilliant date ideas than now? So here we go:

Hej venner! Det er ikke en hemmelighed at valentinsdag er lige rundt om hjørnet, selvom jeg har haft en kæreste de sidste to valentinsdage og har en vidunderlig en denne valentinsdag så har jeg aldrig rigtigt fejret det. Mest fordi jeg skal arbejde, og også fordi det ærligtalt ikke rigtigt er min ting. Intet mindre på hvilken tid på året ville det være bedre at dele et bundt af brilliante date ideer end nu? Så her har vi det:

---

Home Date
This is probably the most common date between my boyfriend and I since it's such a comfortable way to spend time together. No makeup, pajamas, a good movie, maybe a snack or just a warm blanket and a lot of cuddling. This is definitely the best way to spend a date after a long week. 

Amusement Park
I have so many great memories from dates I've spend in amusement parks, it can be a zoo, fun parks or anything like it. This a great idea if you're looking for spending an entire day as a date cause you can easily make a whole day in an amusement park trying rides, going for long walks or going through shops. 

Hjemme Date
Det her er nok den mest sete date mellem min kæreste og jeg, eftersom det er en behagelig måder at bruge tid sammen. Ingen makeup, pyjamas, en god film, måske en snack eller bare et varmt tæppe og en masse putning. Det er helt sikkert den bedste måde at bruge en date efter en lang uge.

Forlystelsesparker
Jeg har så mange gode minder fra dates som jeg har brugt i forlystelsesparker, det kan være en zoo, tivoli eller noget lignende. Det er en sløn idé hvis du leder efter at bruge en hel dag som en date, for du kan nemt få en hel dag i en forlystelsespark til at gå med at prøve ting, gå nogle lange ture eller gå igennem butikkerne.

---

Relive Memories
I would usually never tell you to look back, but when it comes to dates it's sometimes very confirming to go back to where your first date happened, or the best date you remember. The conversations come easily as you talk about the past and what have made you two end up where you are.

The Classic Ones
The ones that you always read everywhere, dinner out, movies, café trips, you know the drill. Sometimes these date ideas are really not that a bad idea, they're classic for a reason cause they almost always work out. 

Genoplev Minder
Jeg ville aldrig fortælle dig at du skal kigge tilbage, men når det kommer til dates er det nogen gange bekræftende at kigge tilbage på hvor jeres første date skete, eller den bedste date du husker. Samtalerne kommer nemt som du snakker omkring fortiden og hvad der har gjort at I to er endt hvor I er.

De klassiske
Dem som du altid læser overalt, spise ude, biografen, café ture, du kender dem alle. Nogen gange er de her date ideer ikke en så dårlig idé igen, de er klassiske for en grund fordi de næsten altid virker.

---

A Show
It could be a concert, an act in a theater or a musical, maybe a comedy show or a ballet (favourite of mine), it could still be a date but also an experience if either you or your counterpart isn't used to going for a 'live'-show of these kinds. 


Cooking
I know this sounds ridiculous but you actually learn a fair part about your partner while cooking with them. It tells a lot about habits and character but it's also really fun to laugh and agree in a such a natural place as a kitchen. 

Et Show
Det kunne være en koncert, et skuespil i et teater eller en musical, måske en comedy eller en ballet (en af mine favoritter), det kan være en date, men også en oplevelse hvis enten dig eller din modpart ikke er vant til at gå til 'live'-shows af denne slags. 

Lave Mad
Jeg ved det lyder latterligt, men du lærer faktisk en hel del om din partner når man laver mad med dem. Det fortæller meget om vaner og karakter, men det er også sjovt at grine og blive enig et så naturligt sted som et køkken.

---

Walks
Long walks, short walks, warm walks, cold walks, who cares, holding hands walking down known or unknown streets makes the world feel bigger and suddenly makes the date seem like an adventure. It creates beautiful memories for the next time you're walking that path.

Trying Somewhere/thing New
If you love to go out for a dinner on dates, try a new place none of you have tried before, if you like going to the movies go try out a new concept movie theater. There is a unknown amount of possibilities out there that you have yet to try. 

I hope this somehow helped you if you're looking for a date idea for your valentines day or maybe just a date idea for any other day. See you soon!

Gåture
Lange ture, korte ture, varme ture, kolde ture, og hva' så, holde hænder gående igennem kendte eller ukendte gader får verdenen til at føles større og pludselig virker daten som et eventyr. Det kreerer smukke minder til næste gang du går den rute. 

Prøve Noget Nyt
Hvis du elsker at gå ud på spise dates, så prøv et nyt sted ingen af jer har prøvet før, hvis du elsker at tage i biografen, så prøv et nyt koncept i forhold til biograf. Der er en ukendt mængde af muligheder derude som du stadig kan prøve.

Jeg håber det her hjalp dig hvis du leder efter date ideer til din valentinsdag eller måske bare en date idé til en hvilken som helst dag. Vi ses snart!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar