søndag den 30. april 2017

5 Tips For A Better Morning

Hey friends! I am by nature a morning person, far from all is so, but I love my mornings. I love to have time in morning, to get a workout done, to write a few lines on a blogpost or edit a bit on a video. I have so much more energy in the morning compared to later on the day when I get home and I'm tired. 
After starting of my day both productive and early I always feel so much better through out the day. So here is some of my best tips for getting the best morning. 


Hej venner! Jeg er af natur et morgen menneske, langt fra alle er det, men jeg elsker mine morgener. Jeg elsker at have tid om morgenen, at få trænet, skrevet et par linjer på et blogopslag eller redigere en smule på en video. Jeg har så meget mere energi om morgenen sammenlignet med senere på dagen når jeg kommer hjem og er træt.
Efter at have startet min dag både produktivt og tidligt føler jeg mig altid så meget bedre tilpas igennem dagen. Så her er nogle af mine bedste tips til at få den bedste morgen.


Make Time For Yourself in the morning cause it never feels like you have time later on the day. If your me-time is a workout, a good yoga stretch or just a relaxed meal with a youtube video, I think the greatest time of the day to get that done is in the morning before starting of a busy day.


Lav Tid Til Dig Selv om morgenen for det føles aldrig som om du har tid senere på dagen. Hvis din me-time er en træning, et godt yoga stræk eller bare et afslappet måltid til en youtube video, så synes jeg at den bedste tide på dagen at få det gjort er om morgenen før jeg starter en travl dag.


Stretch Well even if it's a small ten minute yoga stretch or a hard ass workout where you work every muscle in your body. Sometimes I like to do a hardcore workout, sometimes I prefer just stretching my arms far over my face and moan loudly. But just getting your body working and get it moving will wake up your whole system from the moment you wake. 


Stræk Godt Ud selvom det er et lille ti minutters yoga stræk eller en røv hård træning hvor du træner enhver muskel i din krop. Nogengange kan jeg godt lide at træne, nogengange foretrækker jeg bare at strække mine arme højt over hovedet og sukke højlydt. Men at få din krop igang og i bevægelse vil vække hele din system lige fra det øjeblik du vågner.


Always Eat A Energy Filled Breakfast is probably one of the most important tips I can give. Eating something energy packed, something that fills your body, will give your day a boost better than anything else, and keep you from eating too much through out the day. I always drink at least half a liter of water every morning and then eat something that will give my stomach a good grounding for the day. I've made a post about my favourite breakfasts as well. 


Altid Spis En Energirig Morgenmad er nok en af de vigtigste tips jeg kan give dig. Det at spise noget energirigt, noget som fylder din krop, vil give din dag et boost meget bedre end noget andet, og holder dig fra at spise fór meget i løbet af dagen. Jeg drikker altid som det mindste en halv liter vand hver morgen og spiser derefter noget som vil give min mave en god bund for resten af dagen. Jeg har lavet opslag omkring mine yndlings morgenmad.


Get Minor Things Done, those things that will stick in the back of your mind all day, the things that you for some reason are not in the mood to do later. It could be cleaning, answering a stupid email or doing some homework. If you're going to work or school now that this is done and over, I bet you won't feel as tense or stressed through out the day. 


Få Mindre Ting Overstået, de ting som vil være bagerst i hovedet hele dagen, de ting som du af en eller anden grund ikke er i humør til at lave senere. Det kan være rengøring, svare en dum mail eller lave nogle lektier. Hvis du tager på arbejde eller i skole nu hvor det er færdigt og overstået, vil jeg væde med at du ikke føler dig så anspændt eller stresset igennem dagen.


Wake Up Early isn't as easy for everyone, and I really don't blame you for having a hard time waking up too early. I wake up at 5:30 every morning which means that I have so much time in the morning to really get ready for the day. If you're not capable of this then try to set your alarm just five minutes earlier, in the morning five minutes means the world.


Stå Tidligt Op er ikke så nemt for alle, og jeg bebrejder dig virkelig ikke for at have svært ved at stå tidligt op. Jeg vågner klokken 5:30 hver morgen, hvilket betyder at jeg har så meget tid om morgenen til virkelig at få gang i dagen. Hvis du ikke er i stand til det så prøv at sætte din alarm bare fem minutter tidligere, om morgenen betyder fem minutter en verden til forskel. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar