søndag den 16. april 2017

Health & Fitness Update - Plant-based Diet's Effect | Sunhed & Fitness Opdatering - Plantebaseret Diæt's Effekt

Hey sweeties! About two to three months ago I decided to go full time vegetarian there has been ups and downs down the road so far, but I really enjoy this way of eating. Not only do I feel like I do my part in helping the environment but also I find myself eating a lot healthier.


Hej søde! For omkring to til tre måneder siden besluttede jeg mig for at blive fultids vegetar, der har været op og nedture på denne vej, men jeg har virkelig nydt denne måde at spise på. Ikke kun føler jeg at jeg gør min del i at hjælpe miljøet, men jeg begynder også at spise meget sundere. 
The picture on the left is from the 26th October, and the other one from last week. I know there isn't a that big difference between the pictures, but I've seen a difference which in the end is the only thing that matters. It looks like my calf's are bigger because my thighs are thinner, but in general I look skinnier, not exactly what I was heading for. 


Billedet til venstre er fra den 26. Oktober, og det andet fra sidste uge. Jeg ved at der ikke er den store forskel mellem billederne, men jeg har set forskel hvilket i sidste ende er det eneste som rigtigt betyder noget. Det ligner min lægge er blevet større fordi min lår er tyndere, men generelt set ser jeg tyndere ud, ikke hvad jeg gik efter. 

1 | 2 | 3 | 4

It has been a great challenge for me to eat enough, don't worry about the protein or the vitamins I have to be careful with eating vegetarian, my problem is simply to eat enough. It might sound like a easy solution, eat more! But somehow it's really hard for me to do so. I've tried to count my calories to make sure I eat enough but in the end that just made it even worse.


Det har været en stor udfordring for mig at spise nok, ikke noget med at bekymre sig om proteiner eller de vitaminer jeg skal være opmærksom på, mit største problem er simpelthen at spise nok. Det lyder måske som en nem løsning, spis mere! Men det er virkelig svært for mig. Jeg har prøvet at tælle mine kalorier for at sikre jeg spiser nok, men i sidste ende gjorde det det bare værre. 


Of course another option could be to workout less, run less, drive more, but I really don't want to. I love being active and working my body, but obviously I need to do something about this, there is just a few things I won't give up since I love it to much: Being vegetarian, workout five times a week and eat healthy. 
This is a work in progress, but share any tips and tricks you know with everyone reading along, and big kiss from this skinny bitch, ehe, I will be back soon!


Selvfølgelig kunne en anden mulighed være at træne mindre, løbe mindre, køre mere, men det har jeg virkelig ikke lyst til. Jeg elsker at være aktiv og træne min krop, men jeg skal jo gøre noget ved dette, der er bare et par ting jeg ikke vil give op på, fordi jeg elsker det for meget: Være vegetar, træne fem gange om ugen og spise sundt.
Det er et arbejde i process, men del nogle tips og tricks som du måske kender med dem der læser med, og stort kys fra denne skinny bitch, ehe, jeg er snart tilbage!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar