mandag den 24. april 2017

Mornings Where I Workout

Hello loves! I've done morning routine posts before but a morning, like today, where I workout it looks a bit different. This change in routine mostly counts for weekends or schooldays where I have late classes. On days with early classes and workouts I change it up even more. 
But no more rambling I will introduce to you what I do:


Hej elskede! Jeg har lavet morgen rutine opslag før, men en morgen, som idag, hvor jeg træner ser den lidt anderledes ud. Denne ændring i rutine gælder mest på weekender eller skoledage hvor jeg har sene timer, på dage med tidlige timer og træning ændrer jeg den endnu mere.
Men ikke mere vrøvl jeg vil introducere dig til hvad jeg gør:
The night before I'm going for a morning workout I fill a water bottle that contains half a liter, find a banana or any kind of energy filled food, and find all my clothes and lay by my bedside. When I wake up I take on my clothes right away and go to the bathroom for the obligatory morning pee and come back in bed to eat half a banana just to get a bit of something in my stomach. To get it all into the system I drink the bottle of water.


Aftenen før jeg tager til morgen træning, fylder jeg en vandflaske, som indeholder en halv liter, finder en banan eller en anden slag energirig mad, og finder alt mit tøj og lægger den ved min seng. Når jeg vågner tager jeg mit tøj på med det samme og går på toilettet for det obligatoriske morgentis og kommer tilbage i seng for at spise en halv banan bare for at få noget i min mave. For at få alt ind i systemet drikker jeg flasken med vand. 


And then I find everything needed for my run. Lately I've loved running to the gym, sometimes taking a long way round, today I ran about 5 km before arriving at the gym and did a hard leg workout. I always listens to audio books when running since that is the only thing that can keep me going.


Og så finder jeg alt der er nødvendigt for en løbetur. På det seneste har jeg elsket at løbe til fitness, nogengange, tager jeg en omvej, idag løb jeg omkring 5 km før jeg kommer til fitness og lavede en hård træning. Jeg lytter altid til lydbog når jeg løber, eftersom det er det eneste som holder mig igang. 


When coming back from the gym I shower, clean my face and find the clothes I'm wearing for the day just like in my normal morning routine. Then it's breakfast, yummi! Today I made a smoothie with frozen spinach, frozen blackberries, frozen mango, 1 tbsp oats and 2 tsp chia seeds. I adjust the consistency with a vanilla/blueberry curd, milk of choice and orange juice. 


Når jeg kommer tilbage fra fitness tager jeg et bad, renser mit ansigt og finder det tøj jeg har på til dagen lige som i min normale morgen rutine. Så er det morgenmad, mums! I dag lavede jeg en smoothie med frossen spinat, frosne brombær, frossen mango, 1 spsk havregryn og 2 tsk chiafrø. Jeg laver om på konsistensen med en vanilje/blåbær skyr, mælk af eget valg og appelsin juice.


With the smoothie I made a ice coffee (I've been loving that recently) and a slice of bread that I've toasted, cut in half and added peanutbutter to both slices. To one slice I've used the rest of the banana from earlier and on the other some plum jam that my mom makes. Such a delicious and surprisingly filling breakfast that I will definitely make again. 


Med smoothien laver jeg en iskaffe (det har jeg elsket på det seneste), og en skive brød som jeg har ristet, skæret i halv og smurt peanutbutter på begge sider. På en skive har jeg brugt resten af den banan fra tidligere og på den anden noget blomme marmelade som min mor laver. En så lækker og overraskende mættende morgenmad som jeg helt sikker vil lave igen.


That was all I had for this time, let me know if you like these kind of routine videos and posts because I really enjoy making them, Kiss! <3 


Det var det jeg havde for denne gang, fortæl endelig hvis du kan lide de her rutine videoer og opslag, for jeg holder virkelig af at lave dem, kys! <3

Ingen kommentarer:

Send en kommentar