søndag den 2. april 2017

What To Pack For A Weekend Away | Hvad At Pakke Til En Weekend Tur

Hey sweeties! I have a lot of family and friends living all over the country which means that I often go on weekend trips for one or two nights in a row and nothing more than that. For these kind of small trips, I talk from experience, when saying you really don't want a heavy bag! I often visit a lot of people at once or walk a lot around in the city I'm in and a heavy bag is a obvious hell. So here is how I avoid that:


Hej søde! Jeg har en del familie og venner udover hele landet, hvilket betyder at jeg ofte er på weekend ture for bare en aften eller to i streg og intet mere end det. Til disse små ture, så taler jeg af erfaring, når jeg siger, at du ikke vil have en tung taske! Jeg besøger ofte flere mennesker på en gang eller går meget rundt i den by jeg er i, og en tung taske er et indlysende helvede. Så her er hvordan jeg undgår det:


Big And Flexible Bag is probably the most necessary thing unless you want to carry it all in the pockets of your clothing. Since I'm not going away for no longer than a weekend, travelling around in that weekend the easiest thing to bring along is a bag that can easily fit anything you decide to throw in. I love my Day bag in a pale pink since it's a very flexible, pretty bag.


Stor Og Fleksibel Taske er sandsynligvist den mest nødvendige ting, medmindre du gerne vil bære alt i lommerne i dit tøj. Når jeg ikke skal være væk i længere tid end i en weekend, så når jeg rejser rundt i den weekend er det nemmeste at tage med en taske som nemt kan passe alt jeg vælger at smide i. Jeg elsker min Day taske i en bleg pink, eftersom det er meget fleksibel, pæn taske. 


Clothing To Use More Than Once might sound like a strange thing if you're not into wearing the same thing, but I usually make sure that maybe the bottom is something I can wear two days in a row. It saves you from using up to much space and carrying around a too heavy bag with unnecessary clothing.  


Tøj Der Kan Bruges Mere End Én Gang hvilket måske lyder som en underlig ting hvis du ikke kan lide at have det samme på i streg, men normalt sikrer jeg mig at underdelen er noget, jeg kan have på to dage i streg. Det sparer dig for så meget plads og bære på en alt for tung taske med unødvendigt tøj.


Only The Most Needed Beauty Products cause be honest with yourself if it's going to rain the whole weekend then it might not be necessary to carry on a lot of sunscreen, and if you aren't going to do any kind of workout then settle with your body shampoo instead of your whole hair care set. 


Kun De Mest Nødvendige Skønhedsprodukter for vær' ærlig med dig selv, hvis det kommer til at regne hele weekenden er det måske ikke nødvendigt at slæbe en masse solcreme med, og hvis du ikke kommer til at lave nogen form for træning, så hold dig til din kropshampoo i stedet for hele hårkuren.


Longer Rides, More To Do which doesn't mean that you should bring along three books because I have to admit that no matter how interesting the book is then I don't have the patience to sit in the same position on a train with only a book to look at. So if the ride is longer than an hour I often bring along my computer or an extra notebook so I can do something productive in the waiting time. 
I just came home from a weekend visiting my grandma and grandpa so this is actually some of the only things that I brought along with me, but I hope that this was somewhat helpful. See you, big kiss!


Længere Tur, Mere At Lave hvilket ikke betyder at du skal tage tre bøger med, for jeg må indrømme at lige meget hvor interessant bogen er, så har jeg ikke tålmodigheden til at sidde i samme stilling på et tog med kun én bog at kigge på. Så hvis turen er længere end en time tager jeg ofte min computer eller en ekstra notebog med, så jeg kan lave noget produktivt i ventetiden.
Jeg er lige kommet hjem fra en weekend, hvor jeg har besøgt min mormor og morfar så det er faktisk nogle af de ting, som jeg tog med mig, men jeg håber, at det her var en hjælp. Vi ses, stort kys!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar