tirsdag den 18. april 2017

Where To Visit - Val D'Isére France

Hey friends! I'm finally home! Even though the trip was amazing then it's always nice to get home. And I've had a fantastic, fun journey with lovely company the whole week. It's been harsh on my body and health, waking up early, skiing most of the day, and get drunk every night (except for one). With a living like this I could only expect my body to react the way it did, but it was worth it!


Hej venner! Jeg er endelig hjemme! Selvom turen har været skøn, så er det altid rart at komme hjem. Og jeg har haft en fantastisk, sjov tur med dejligt selskab hele ugen. Det har været hårdt på min krop og sunhed, tidligt op, stå på ski det meste af dagen, og drikke sig fuld hver aften (bortset fra en). Med en livsstil som denne kunne jeg kun forvente at min krop reagerede på den måde den gjorde, men det var det værd!
On the way to Val d'Isére our bus for some reason decided to overheat and break 20 km from our destination. Great start, I thought, but after arriving and settling better in to our hotel it went fine and we had our first night out. Next day was up early and out on the first day with skiing. 


På vejen til Val d'Isére besluttede vores bus af en eller anden underlig grund at gå i stykker 20 km fra vores destination. Skøn start, tænkte jeg, men efter at være ankommet og kommet på plads på vores hotel gik det fint, og vi havde vores første aften ude. Næste dag var vi tidligt oppe og havde den første dag på ski.I'm no natural talent on skies, so it took me quite some time getting comfortable with it, but especially the last couple of days I had a lot of fun with skiing, got better and grew more fond of this sport. 
But with my sensitive stomach I also had to deal with it hurting a lot once in a while and stayed home one night because it was too bad. But most of the other days a small ache wasn't something that a glass of water and half an hour on my back couldn't fix. 


Jeg er ikke noget naturtalent på ski, så det tog mig en del tid at blive sikker ved det, men specielt de sidste par dage havde jeg en del sjov med at stå på ski, jeg blev bedre og gladere for denne sport.
Men med min sarte mave skulle jeg også håndtere at den gjorde meget ondt en gang i mellem og blev hjemme en aften, fordi det var for slemt. Men de fleste andre dage var en smule mavepine ikke noget som et glas vand og en halv time på ryggen ikke kunne fikse. 
The last night out was definitely one of the better ones, my friend and I first returned to the hotel about half an hour past five and just started packing and cleaning, no sleep what so ever. Ironically enough the bus broke again on our way back(did manage to get 1.5 hour of sleep on the bus)... We were stuck six hours on a gas station in France, so a friend and I went for a long walk to find a shop to buy food with a serious hangover, and then drive on in another bus.
I'm finally home after a good long trip. Hope you've enjoyed your easter break as well and make sure to watch the vlog following with this post. Love from here!


Den sidste aften var helt sikkert en af de bedste, min ven og jeg vendte først tilbage til hotellet omkring klokken halv seks og begyndte at pakke og gøre rent, ingen søvn på trods af alt. Ironisk nok gik vores bus i stykker igen på vej tilbage(formåede at få omkring 1.5 times søvn på bussen)... Vi sad fast på en tankstation i Frankrig i seks timer, så en ven og jeg besluttede os for at gå en lang tur med seriøse tømmermænd, for at finde en butik at købe noget mad i, og så køre videre i en anden bus.
Jeg er endelig hjemme efter en lang tur. Jeg håber, du har nydt din påskeferie lige så og hver sikker på også at se den vlog der følger med opslaget. Kærlighed her fra!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar