søndag den 7. maj 2017

Gift Ideas For Mothers Day | Gaveideer Til Mors Dag

Hey loves! In my family there is no tradition with celebrating either valentines day, mothers day or fathers day, but I still thought it would be relevant to share some gift ideas for the mother figure in your life. My mother's birthday is not that far away either so I think these ideas can be used all year around at any occasion where you want to treat your mother. 


Hej elskede! I min familie er der ikke nogen tradition for at fejre valentinsdag, morsdag eller farsdag, men jeg tænkte stadig, at det ville være relevant at dele nogle gaver ideer til moderfiguren i dit liv. Min mors fødselsdag er ikke så langt væk heller, så jeg tænker at disse ideer også kan bruges hele året rundt til hver en anledning hvor du vil forkæle din mor.I think that both the jewelry and the thing she will carry with her is a cute idea if you want to give something practical but still something that will remind your mother about you. But then again sometimes the best gift is often something she actually wishes for which could be a(n) (un)necessary kitchen item that even though she might not know it now, will love later. With this I also mean that if she collects something special or maybe she is obsessed with some author then a book would be a great idea too! Maybe just showing that you know of her needs.


Jeg synes at både smykker og en ting hun vil bære rundt på er en sød idé, hvis du vil give noget praktisk, men noget som til stadighed minder din mor om dig. Men så igen så er den bedste gave ofte det hun rent faktisk ønsker sig, hvilket kunne være et (u)nødvendigt køkkenredskab, som, selvom hun måske ikke ved det, vil elske senere. Med dette mener jeg også at hvis hun samler på noget specielt eller måske er besat med en eller anden forfatter, så ville en bog også være en god idé! Måske bare det at vise du kender til hendes behov.

But if you want the items to be more luxurious then flowers or a beauty product you know she would love would be a great idea too. Personally I also love the idea of giving my mother something we can do together if a mother/daughter-thing is needed. Well I might not be celebrating mothers day (primarily because I have to work all day) but I still wanted to share some of my ideas to please your mother on mothers day. Lots of love from here! 


Men hvis du vil have tingene til at være mere luksuriøse så er blomster eller et skønhedsprodukt du ved hun ville elske også være en god idé. Personligt elsker jeg også ideen om at give min more noget vi kan lave sammen, hvis en mor/datter-ting er nødvendig. Ja, jeg fejrer måske ikke morsdag (primært fordi jeg skal arbejde hele dagen), men jeg ville stadig gerne dele nogle af mine ideer til at glæde en mor på morsdag. Masser af kærlighed her fra!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar