tirsdag den 9. maj 2017

Shoe Trends For Spring/Summer (Video Too) | Sko Trends For Forår/Sommer (Video Også)

Hey sweeties! I always love to hear what you wish to see on my channel and I really appreciate all the requests, so here is yet another Youtube-request. I've paired the video with a post talking about some of the biggest shoe trends of this season, cause honestly I'm surprised by how lovely the style of the following seasons shoe trends are!


Hej sødeste! Jeg elsker altid at høre om hvad I ønsker at se på min kanal, og jeg sætter virkelig pris på alle forslagene, så her er endnu et Youtube-forslag. Jeg har samlet videoen med et opslag, hvor jeg snakker om de største sko trends for denne sæson, fordi, ærligtalt, så er jeg overrasket over hvor skønne de nye stile til den følgende sæsons sko er!


Slippers
I'm no sneaker-girl, I rarely find any sneakers that I like, so when the shoe trends for the warmer seasons started showing on the market I was positively surprised by the fact that sneakers is out and other styles are coming through. The slipper style I was a bit skeptical with at first, but then so many new styles and variations appeared and now I really adore this style!


Sutskoen
Jeg er ikke nogen sneakers pige, jeg finder sjælendt nogle sneakers, som jeg kan lide, så da sko trendene for de varmere sæsoner begyndte at vise sig på markedet, var jeg positivt overrasket over at sneakers er ude og andre stile kommer igennem. Sutsko (eller slipper) stilen var jeg lidt skeptisk ved først, men så kom der så mange nye stile og variationer, og nu elsker jeg denne stil!

Picture From Here
Patent leather shoes
Fake or real? Cheap or pricey? Slipper or sneaker? Who cares, you can find this material everywhere in every style you could ever imagine and again a thing I wasn't into first, but now I really love! I'm on the search for a pair of classy patent leather shoes but so far my slipper shoes is fake leather and it will do.


Laksko
Ægte eller falsk? Billig eller dyr? Sutsko eller sneaker? Og hva' så, du kan finde dette materiale over alt i en hver slags stil du kunne forestille dig og igen en ting jeg ikke var så meget til først, men nu elsker! Jeg er på jagt efter et par klassiske lakso, men indtil videre er min slipper sko i falsk leder og det fungerer også.

Shoes From Here

Ballet flats laced up
How cute is this? Honestly it's all just throwback to my ballet days with the lace up and I find it so adorable! I bought these shoes recently and I love how cute and stylish they are at the same time, my feminine style love this upcoming trend. 


Ballerina med snørre
Hvor sødt er det? Det her er ærligt bare et tilbageblik til mine ballet dage med snørren, og jeg synes det er så sødt! Jeg købte disse sko for nylig, og jeg elsker hvor søde og stilrige de er på samme tid, min feminine stil elsker denne kommende trend.

Picture From Here
See-through heels
I still find this strange... It's cool, but strange. I haven't managed to find any that has really appealed to me, but it's not something I'm on the search for either. Even though if I find some that I love I will probably jump in on this trend with both legs and love it.


Gennemsigtige hæle
Jeg finder det stadig underligt... Cool nok, men underligt. Jeg har ikke formået at finde nogen som virkelig har appeleret til mig, men det er heller ikke noget jeg er på jagt efter. Dog, hvis jeg finder nogen som jeg elsker, vil jeg nok hoppe på denne trend med begge ben og elske den. If you want to see more of these trends and maybe some inspiration to use them in your outfits I've made a video all about this that I would love for you to see!


Hvis du vil se mere af de her trends og måske noget inspiration til at bruge dem i dine outfits så har jeg lavet en video omkring dette, som jeg håber du vil se!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar