torsdag den 8. juni 2017

Books To Read To Get You Through Summer | Bøger Til At Få Dig Igennem Sommeren

Hi loves! I mentioned recently that a great book is something you simply can't go without this summer. I always make sure to take out some time to read in the summer since one of my biggest inspiration sources when it comes to writing both for my blog and not, I get from reading. So in this post I decided to include all the books that have my biggest recommendations for you to read in the following months. 


Hej elskede! Jeg nævnte fornyligt at en god bog er noget du simpelthen ikke kan gå uden denne sommer. Jeg sørger altid for at tage noget tid ud til at læse i sommeren, da en af mine største inspirationskilder når det kommer til at skrive både til min blog og ikke, kommer fra læsning. Så i det her opslag besluttede jeg mig for at inkludere alle de bøger som har mine største anbefalinger, som du kan læse i de følgende måneder. 

Find it here

All The Bright Places - Jennifer Niven

This is not the first time I'm mentioning this book cause it in many ways shook me since it portrays mental illness in a way I haven't read before. Maybe it's because I haven't read that many books about mental illness before this one and one of the following ones, but I really loved it even though I know that it's either a love or hate book.
Well the story goes as Theodore Finch and Violet Market are both depressed and their stories meet on the ledge of the school bell tower. It's no secret that it's a love story but also a question on how far you will go for love and someone you love.


Det her er ikke første gang jeg nævner denne bog fordi den på mange måder chokerede mig eftersom den potræterer psykiske sygdomme på en måde jeg ikke har læst før. Måske er det fordi jeg ikke har læst mange bøger om psykiske sygdomme før denne og en af de følgende, men jeg elskede den virkelig, selvom jeg ved at det er en love-or-hate bog. 
Men ja historien følges af Theodore Finch og Violet Market som begge er deprimeret og deres historier mødes på kanten af skolens klokketårn. Det er ikke nogen hemmelighed at det er en kærlighedshistorie, men også et spørgsmål om hvor langt man vil gå for kærlighed og dem man elsker.

Find it here

Ten Things I've Learned About Love - Sarah Butler

Heartwarming and exciting, until I got to some of the last pages. There it kind of lost me, and I think it's because I in someway already had the ending figured out by then. But the general reading experience has been a pleasure. 
Two different stories meet in London when young Alice returns from one of her many travels and Daniel, a homeless man, continue his search. But as the story goes their fates meet in a different love story than usually, not about romance, but love of family as Alice say goodbye to her father and Daniel search for his family.


Hjertevarmende og spændende, indtil jeg nåede til de sidste sider. Der mistede den mig lidt, og jeg tror det er fordi jeg allerede havde regnet slutningen ud på det tidspunkt. Men generelt var læseoplevelsen en fornøjelse.
To forskellige historierer mødes i London da unge Alice vender tilbage fra en af hendes mange rejser og Daniel, en hjemløs mand, fortsætter sin søgning. Men som historierne går mødes deres skæbner i en anderledes kærlighedshistorie end normalt, ikke om romance, men kærlighed i familien da Alice siger farvel til hendes far og Daniel søger efter hans familie. 

Find it here

How To Be A Parisian - Sophie Mas, Audrey Diwan, Caroline de Maigret & Anne Berest

Simply a book that made me laugh out loud several times. I'm truly not a pure Parisian and the book confirmed that to me as well, not that I mind it, because it doesn't change the fact that it did teach me a few things, and if not, at least it's beautifully written. 
I don't think there is much to say about the storyline of this book. It talks about how a Parisian acts when it comes to love, style and bad habits. 


I al sin enkelthed en bog som fik mig til at grine højlydt flere gange. Jeg er i sandhed ikke en pariserinde og bogen bekræftede det for mig, men det gør mig ikke noget, for det ændrer ikke på det faktum at den lærte mig et par ting, og hvis ikke, så er den i det mindste velskrevet. 
Jeg tror ikke der er så meget at sige om handlingen af bogen. Den snakker om hvordan en pariserinde opfører sig når det kommer til kærlighed, stil og dårlige vaner. 

Find it here

The Perks Of Being A Wallflower - Stephen Chbosky

This simply has to be one of the greatest books I've ever read. When reading this I truly felt like Charlie, I felt his issues and troubles so close to me while reading that I broke into a cry several times. If you haven't read this yet then I really don't know what you're waiting for, get up, find this book, read it, and love it. 
While trying to run away from his life, Charlie is also trying to live it out as a freshman in high school. He is trying to socialize and break out of the habits of being a intelligent, introspective wallflower. 


Det her er simpelthen en af de bedste bøger jeg nogensinde har læst. Da jeg læste denne følte jeg mig virkelig som Charlie, jeg følte hans vanskeligheder og problemer så tæt på mig, mens jeg læste, at jeg begyndte at græde flere gange. Hvis du ikke har læst den endnu, så ved jeg virkelig ikke hvad du venter på, stå op, find bogen, læs den og elsk den.
Imens han prøver at løbe fra sit liv, prøver Charlie også at leve det som en freshman i high school. Han prøver at socialisere og bryde ud af vanerne som en intelligent, introvert bænkevarmer. 

Find it here

Den lille prins - Antoine de Saint-Exupéry

Cause who doesn't love a good classic once in a while? This book left me in tears but also with such a life-affirming feeling and because of the length of the book I will probably read this several times more since it only took me a couple of hours to read. 
The story is simply about a little prince from another planet who land on earth where he meets the writer and tells his story. 


Fordi hvem elsker ikke en god klasiker en gang imellem? Denne bog efterlod mig i tårer, men også med en så livsbekræftende følelse og grundet længden af bogen er det nok en jeg kommer til at læse mange gange eftersom den kun tog mig et par timer at læse.
Historien er simpelt nok omkring en lille prins fra en anden planet som lander på Jorden hvor han møder forfatteren og fortæller sin historie. 

Find it here

Hex Hall - Rachel Hawkins

It has been a while since I read this, but I still have a clear memory of how dragged into this book I were. It really tied me to it and had me reading it in no time. I was gifted the second book not long after but due to my massive reading list I didn't get the chance to read it, but due to the massive cliffhanger it left behind then I will for sure read number 2 this summer. 
The young witch Sophie Mercer is send to a boarding school for witches, elfs and shapeshifters. Suddenly one witch after the other mysteriously dies and all the suspicions is directed towards Sophies roommate the only vampire at the school. 


Det er stykke tid siden at jeg læste denne, men jeg har stadig et klart minde om hvor fanget jeg var af denne bog. Den bandt mig virkelig fast og fik mig til at læse den på ingen tid. Jeg fik den anden bog i gave ikke lang tid efter, men på grund af min lange læseliste fik jeg ikke chancen for at læse den, men på grund af den voldsomt spændende afslutning den sluttede med, så vil jeg læse nummer 2 denne sommer.
Den unge heks Sophie Mercer er sendt på kostskole for hekse, elvere og shapeshifters. Lige pludselig begynder en heks efter den anden at dø på mystisk vis og alles mistanker er vendt mod Sophies værelseskammerat, den eneste vampyr på skolen. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar