fredag den 23. juni 2017

Things To Get Done This Vacation | Ting Der Skal Gøres Denne Ferie

Hi sweetie! It doesn't matter if you have a really busy over-packed vacation or not, there is a few things I try to do every vacation and press into even a busy schedule. I know that when the vacation is over and I'm back in school (I got shivers from just thinking that) I will really appreciate and remember this vacation for something productive and good if I've checked these things of my list.


Hej søde! Det er lige meget om du har en virkelig travl, overpakket ferie eller ikke, det er et par ting jeg prøver at gøre hver ferie og presse ind i min travle kalender. Jeg ved at når ferien er ovre, og jeg er tilbage på skolebænken (jeg fik kuldegysninger bare ved at tænke det), vil jeg virkelig sætte pris på og huske denne ferie for noget produktivt og godt, hvis jeg har checket disse ting af på min liste. 


Treat Yourself For Real when you finally have the time and know how you feel after a good cleanse then it's worth it to take time out for that. Take a nice long shower with a good shave followed by a nice moisturizer and paint your nails or whatever you need to do to get that hygge-love-yourself-moment.


Oprigtigt Forkæl Dig Selv når du nu endelig har tiden og ved hvordan du har det efter en god forkælelse, så det er det værd at tage tid ud til det. Tag et langt bad med en god barbering efterfulgt af en god creme og laker dine negle eller hvad end du har brug for at opnå den hygge-elsk-dig-selv-følelse.


Big Clean Up for your room, kitchen, grooming, bathroom, just all of it. I always have a busy vacation but sneaking in the time to make a big cleanse of everything in your cupboards and sort it out will give you and the room around you a refreshing feeling.  I'm planning on doing quite a lot of changes and cleaning in my room this summer and I can't wait to see the result after. 


Stor Rengøring for dit værelse, køkken, stue, badeværelse, bare det hele. Jeg har altid en travl ferie, men at presse tiden ind til en stor rengøring af alt i dine skabe og sortere det vil give dig og rummet omkring dig en mere forfriskende følelse. Jeg har planer om at lave en del forandringer og gøre rent på mit værelse denne sommer, og jeg kan slet ikke vente med at se resultatet efter.


Meetup With A Friend You Haven't Seen In A While is probably one of the best ideas I've come up with yet. I'm going to meet up with a few friends from my boarding school time that I really miss and look forward to see a lot. I know that I will love myself for taking the time out to see a good, old friend once in a while and especially when both of us have the time to do so. 


Hver Sammen Med En Ven Du Ikke Har Set Længe er nok en af de bedste ideer jeg længe er kommet på. Jeg skal mødes med et par venner fra min efterskole tid som jeg virkelig savner og ser frem til at se utrolig meget. Jeg ved at jeg vil elske mig selv for at tage tiden ud til at se en god, gammel ven en gang imellem, og specielt når vi begge har tiden til at gøre det. 


Try That Thing You've Always Wanted To and in reality it doesn't matter if it's going to a café you've eyed for a while or bongy-jumping. I'm going to Roskilde Festival this year which is something I've always wanted to try but never had the opportunity to do. Not only is it a experience I'm really looking forward to, but no longer having it on my to-do-list also feels quite satisfying. 


Prøv Den Ting Du Altid Gerne Har Ville og i realiteten er det lige meget om det er at besøge en café du har haft i tankerne længe eller bongyjumping. Jeg skal på Roskilde Festival dette år hvilket er noget jeg altid gerne har ville prøve, men aldrig har haft chancen for at gøre. Ikke kun er det en oplevelse jeg ser frem til, men det ikke længere at have det på min to-do-liste føles tilfredsstillende.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar