mandag den 3. juli 2017

My Music Festival Experience (Roskilde Festival)

Hey loves! I've just come home from one of the greatest experiences of my life (no joke)! What an insane week I've witnessed and been a part of. I wish that I've had the opportunity to share more when I were at the festival, but it has been hard with a slow internet and no computer. I tried to vlog the trip but failed at it miserably and some are just too embarrassing to show ahaha. Of course if you would like to see a video with what I got I would love to make that too. 
Some of the clips I will use in future videos, but other than that I will just keep them for memories, but you should still hear and see some of the greatest experiences.


Hej sødeste! Jeg er lige kommet hjem fra en af de bedste oplevelser i mit liv (ingen joke)! Hvilken sindssyg uge jeg har været vidne til og en del af. Jeg håbede, at jeg havde muligheden for at dele mere, da jeg var på festivalen, men det har været svært med et langsomt internet og ingen computer. Jeg har prøvet at vlogge ugen, men fejlede fatalt og noget er bare for pinligt til at vise ahaha. Selvfølgelig hvis I vil se en video, med hvad jeg har, ville jeg elske også at lave den.
Nogle af klipsene vil blive brugt i fremtidige videoer, men udover det, beholder jeg dem til minderne. Men du skal stadig læse og se nogle af de bedste oplevelser.
 

Well the trip began in rain and a lot of walking which meant that one of the few outfits I actually brought along was sweaty and wet from the beginning. But it dried fast in the warm weather that came along the next couple of days, so a pair of aching legs and back didn't stop me from recovering.


Ja turen begyndte i regn og en masse gåen omkring, hvilket betød at et af de få outfits jeg rent faktisk havde taget med var svedigt og vådt fra begyndelsen. Men det tørrede hurtigt i det varme vejr som kom de næste par dage, så et par ømme ben og ryg stoppede mig ikke fra at hele.
I managed to get a quite serious sunburn, not one that kept me from having an awesome time, but still one that I feel now. So the next couple of days I remembered to not only wear a hat but also a lot of sunscreen that I also refreshed throughout the days.


Jeg formåede at få en ret seriøs solskoldning, ikke en som holdte mig fra at have en fed tid, men stadig en som jeg mærker nu. Så de næste par dage huskede jeg ikke kun at have hat på, men også en masse solcreme som jeg også forfriskede gennem dagene.

Our trusty food place


This picture is too pretty to be true cause most of the time it looked more shit than this. But I guess it's because the worst mud and garbage hadn't found it's way yet. The first days were mostly about getting to know each other and drinking a hell of a lot of beers. Of course also to explore the area both in a drunk and almost sober condition. 


Dette billede er alt for pænt til at være sandt, for det meste at tiden lignede det mere lort end her. Men jeg tror, at det er fordi det værste mudder og skrald ikke havde fundet vej endnu. De første dage var mest om at lære hinanden at kende og drikke en helvedes masse øl. Vi udforskede selvfølgelig også området både i stiv og næste ædru tilstand.
Well the music started and the first thing we heard were The Weeknd, and as a personal fan I loved it! That followed by Justice which was even more awesome and a great party. Everyone was drunk, headbanging, doing moshpits and dancing like insane. I had a similar experience just even more insane with Foo Fighters, worth everything. 


Men ja, musikken startede og det første vi hørte var The Weeknd, og som en personlig fan elskede jeg det! Det efterfulgt af Justice hvilket var endnu federe og en skøn fest. Alle var fulde, headbangede, lavede moshpits og dansede som sindssyge. Jeg havde en lignende oplevelse, bare endnu vildere, men Foo Fighters, det var det hele værd.

Other than the music there were a lot of events, also a lot that I didn't get to experience even though I wanted to. Maybe next year I will be better at that, but honestly I don't think so, cause the events were great but so was everything else as well. 


Udover musikken var der også en del events, også en del som jeg ikke nåede at opleve, også selvom jeg gerne ville. Måske bliver jeg bedre til at huske det næste år, men ærligt så tror jeg det ikke, for eventsene var gode, men det var alt andet også.

Nine people, too much alcohol, and yes we drank it all. Through rain and mud and hangovers we managed to have a time to remember!


Ni mennesker, alt for meget alkohol, og ja vi drak det hele. Igennem regn og mudder og tømmermænd formåede vi at have en tid der skal huskes!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar