lørdag den 28. oktober 2017

Autumn/Winter Shopping Guide

Hi lovely! Number one reason to be happy about the seasons changing is the excuse to buy a lot of new clothes. If you saw my last video where I did a haul you've seen that I've purchased a great amount of things to change up my wardrobe for autumn and winter. Being a person that loves summer and warm weather it's hard for me to really get excited about autumn/winter clothing but for some reason has this season excited me much more than usual.
How I managed to decide what to get and what to choose can be mostly based down on these things.


Hej elskede! Første grund til at være glad for at sæsonerne ændrer sig er en ny undskyldning til at købe nyt tøj. Hvis du så min sidste video hvor jeg lavede et haul, så har du set at jeg har købt en hel del ting for at ændre min garderobe til efterår og vinter. Det at være en person som elsker sommer og varmt vejr er det svært for mig virkelig at blive spændt på efterår/vinter mode, men af en eller anden grund har denne sæson begejstret mig meget mere end normalt.
Hvordan jeg formåede at beslutte hvad jeg skulle købe og vælge er primært baseret på de her ting.


Invest in something that will last for years, cause most autumn and winter wear is quite expensive and unless you have the money for it, it will be quite expensive to buy a new winter coat every year. My last winter coat lasted me for two years (cause it broke), but the next coat I'm willing to invest in hopefully will last me longer. 


Invister i noget som vil holde i årevis, for meget efterårs og vinter tøj er ret dyrt og medmindre du har pengene til det, så vil det være ret dyrt at købe en ny vinter jakke hvert år. Min sidste vinterjakke holdte to år for mig (fordi den gik i stykker), men den næste jakke som jeg er villig til at invistere i vil forhåbentlig holde længere. 


Rather Too Big Than Too Small cause there is no guarantee that it won't be freaking cold this year and you'll be needing an extra pair of socks or knits underneath your boots and jackets. Keep room for layers, and chunky layers under your outerwear. 


Hellere Fór Stor En Fór Lille for der er ingen garanti for at det ikke vil være forbandet koldt i år og du får brug for et ekstra par sokker eller strik under dine sko eller jakker. Sikre at der er plads til lag og store lag under dit udendørstøj. 


More Expensive (often) Means Thicker when it comes to jackets, knits and boots especially. In the colder months you'll want something to keep you warm and I've just found that often when I spend just a bit more on a nice knit or pair of boots they're thicker and keep me warm better. And lets be honest, we all gain weight over Christmas...


Dyrere Betyder (ofte) Tykkere når det kommer til jakker, strik og støvler specielt. I de koldere måneder vil du gerne have noget der holder dig varm, og jeg har efterhånden set en sammenhæng i at hvis jeg bruger lige lidt mere på en dejlig strik eller et par støvler, så er de tykkere og holder mig varm bedre. Og lad os være ærlige, vi tager alle på henover julen...


Moisturizing Beauty Is Everything in a cold weather like this. When the seasons change, and especially in the wrong direction, then your skin is more likely to dry out. Any beauty that you'll be tempted to buy these months are more likely to be used and last on you if it's more moisturizing. 


Fugtgivende Skønhed Er Alting i et koldt vejr som dette. Når sæsonerne ændrer sig, og specielt i den forkerte retning, så vil din hud med større sandsynlighed tørre ud. Enhver slags skønhed som du bliver fristet til at købe de næste par måneder bliver med større sikkerhed brugt og holder, hvis det er mere fugtgivende. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar