lørdag den 21. oktober 2017

How I Organize My Makeup Storage | Hvordan Jeg Organiserer Min Makeupsamling

Hi loves! I would like to see myself as a organized person and in some ways I might be, I hate mess and likes to have a space for everything. Even though everything in my room has a place then the drawers are usually a mess... that much for being an 'organized' person. Despite that then there is one drawer that I've always has managed to keep quite organized or at least in a way that I find makes sense.
I love to read other peoples tips and tricks on how to organize your stuff, rooms, life, whatever and this is the way I organize my makeup storage.


Hi sødeste! Jeg ville gerne se mig selv som en organiseret person og på nogle måder er jeg nok, jeg hader rod og foretrækker at alt har en plads. Selvom alt på mit værelse har en plads så er skufferne normalt et rod... så meget for at være en 'organiseret' person. På trods af det så er der én skuffe som jeg altid har formået at holde ret organiseret, eller i det mindste på en måde som giver mening for mig.
Jeg elsker at læse andre folks tips og tricks til hvordan man organiserer sine ting, rum, liv, whatever og det her er den måde jeg organiserer min makeupsamling. Quite recently actually I bought this chest of drawers from Ikea which is something my room has been missing for quite some time. I store so much more than just beauty and makeup in these drawers like knits, nightwear and sportswear, but most importantly is of course the top drawer that contains all my makeup.


Det er faktisk fornylig at jeg købte denne kommode fra Ikea, hvilket er noget mit værelse har manglet ret længe efterhånden. Jeg har så meget mere end bare skønheds-og makeupprodukter i de her skuffer, som; strik, nattøj og træningstøj, men vigtigst af alt er selvfølgelig den øverste skuffe som indeholder al min makeup. 


But before I dig into the top drawer I thought it was worth a mention to include my little pot with all my makeup brushes in on top of my drawer beside my mirror. Most of these brushes I've been owning for way too long but I have some that I use a lot and won't let go of before necessary.


Men før jeg dykker ned i den øverste skuffe tænkte jeg at det var værd at nævne min lille potte med alle min makeup børster oven på min kommode ved siden af spejlet. De fleste af børsterne har jeg haft alt for længe, men jeg har nogen som jeg bruger meget og ikke giver slip på før nødvendigt.When buying this chest of drawers I also bought these organizers from Ikea as well to split up the drawer to organize my products better. Depending on how many things I owned in each category and how much I use it I split up my products into a sections for face-makeup, a big and a small for eye-makeup and one for lip-makeup. My collection is slowly growing so maybe one day it will be necessary to do it differently but currently I find that this works great.


Da jeg købte denne kommode købte jeg også de her beholdere fra Ikea til at opdele skuffen for at kunne organisere mine produkter bedre. Alt efter hvor meget jeg ejede i hver kategori og hvor meget jeg bruger det delte jeg mine produkter ind i sektioner; én for ansigts-makeup, en stor og en lille for øjen-makeup og en for læbe-makeup. Min kollektion vokser langsomt så en dag vil jeg måske være nødsaget til at gøre det anderledes, men jeg synes at dette virker godt.


Face-section obviously contains face makeup products like; foundation, concealer, contour, powders of different kind, but I also decided to put the few brow products I own and love in this drawer since there is only about two items, but two that I use a lot.


Ansigts-sektion indeholder åbenlyst ansigts makeup produkter som; foundation, concealer, contour, pudder af forskellig slags, men jeg besluttede mig også for at smide de få bryn-produkter jeg ejer og elsker der i, da der kun er to ting, men to ting jeg bruger meget.


First eye-section is all my eyeshadows and falls lashes since I own quite a few pallets and single or duo eyeshadows, and saw that these takes up quite a lot of space and would fill a bigger basket. I don't wear falls lashes that much and therefore don't own that many so they fitted right in here as well. But after trying out a few combinations I decided that I wouldn't keep all my eyemakeup in one which leads to the next one...


Første øjne-sektion er alle mine øjenskygger og falske øjenvipper, da jeg ejer en del paletter og single eller dobbel øjenskygger, og så at de optog en del plads and ville fylde en større sektion. Jeg bruger ikke falske øjenvipper så ofte og derfor ejer jeg heller ikke så mange, så de passede fint herind. Men efter at have prøvet et par kombinationer, besluttede jeg, at jeg ikke ville ligge al min øjenmakeup i én, hvilket leder til den næste...


Second eye-section is all my mascaras and eyeliners and I use many different mascaras which is, of course, why I also own quite an amount. I do own a few eyeliners but I really love those I have and don't wear eyeliner that often so I really don't need a big collection either.

Lip-section I must admit is a big mix of probably all lip products that I own. I always apply lip balm before applying any makeup so it makes great sense to store them together with my other lip products which means that there is a good pile of everything in it. 


Anden øjne-sektion er alle mine mascara og eyelinere, og jeg bruger mange forskellige mascara, hvilket selvfølgelig også er derfor jeg ejer en del. Jeg har et par eyeliner, men jeg holder virkelig meget af dem jeg har og bruger ikke eyeliner så ofte og derfor har jeg ikke brug for så mange.

Læbe-sektionen må jeg indrømme er stort rod af nok alle mine læbeprodukter. Jeg bruger altid læbepomade før jeg lægger makeup, så det gav god mening at opbevare dem sammen med mine andre læbeprodukter, hvilket giver en stor bunke af alt.


THANKS FOR READING ALONG!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar