fredag den 17. november 2017

Fridays First Choices | Fredagens Første Valg

Hi lovely! I thought it was about time to share some things that I love cause when thinking about it I've found a lot of new or old loves since I last made a 'Fridays First Choices'-post sharing my current favourites. I've included a bit of everything and it all has my biggest recommends. 


Hej elskede! Jeg tænkte, at det var på tide at jeg delte nogle at de ting jeg elsker, for da jeg tænkte over det, så har jeg fundet en del nye eller gamle favoritter siden jeg sidst lavede et 'Fredagens Første Valg'-opslag, hvor jeg deler mine, for tiden, favoritter. Jeg har inkluderet lidt af det hele og det har alt mine største anbefalinger. 


Beauty:


Clinique - Moisture Surge Intense 
In the past I've had a lot of great experience with Clinique, mostly makeup and therefore thought I would try out one of their moisturizers when I needed a new one. I bought it about a month ago and I asked the nice lady in the counter for a cream great for very dry skin, we talked for a while and in that short time I learned a few things about my skin and came to the conclusion of this cream.
Best decision ever! This cream has worked so great for my skin and especially in a time like this where my skin really needs it. 


Clinique - Moisture Surge Intense
Jeg har før haft en masse gode oplevelser med Clinique, mest makeup, og derfor tænkte jeg, at jeg ville prøve en af deres dagcremer, da jeg havde brug for en ny en. Jeg købte den for omkring en måned siden, og jeg spurgte den søde dame bag kassen efter en cream der er god til meget tør hud, vi snakkede lidt, og på den tid lærte jeg et par ting om min hud og kom frem til at konklusionen faldt på denne creme.
Bedste beslutning nogensinde! Denne creme har virket så godt på min hud og specielt i en tid hvor min hud virkelig har brug for det.


Fashion:

A-line Skirt
Some of the biggest struggles with colder weather is the want to look cute in a skirt but not really being able to without wearing tights. If wearing tights I'm mostly into wearing black tights, and a black skirt on black tights I'm not that much into, and a very light colour paired with black tights look a bit funny as well. So I've been on the search for a skirt in a darker colour, and when in Berlin I found this lovely A-line skirt in a dark green colour in Primark. I've been using it so much ever since, really loving this style and how it looks with black tights!


A-formet Nederdel
Nogen af de største udfordringer ved det kolde vejr er lysten til at se sød med en nederdel, men ikke rigtig kan uden at have strømpebukser på. Hvis jeg har strømpebukser på er det mest sorte strømpebukser, og en sort nederdel på sorte strømpebukser er jeg ikke så meget til, og en meget lys farve med sorte strømpebukser ser også lidt sjovt ud. Så jeg har ledt efter en nederdel i en mørkere farve, og da jeg var i Berlin fandt jeg denne skønne A-formet nederdel i en mørk grøn farve i Primark. Jeg har brugt den så meget lige siden, elsker virkelig denne stil og hvordan den ser ud med sorte strømpebukser.


Knits
When talking about fashion favourites then this must be the most obvious one since knits has been a huge thing this autumn and probably will be into winter. I've bought a few new knits but I also returned to some of my old ones that I really love. Chunky knits are a safe choice if wanting to stay warm when being both outside and inside. 


Strik
Når man snakker om mode favoritter så er det her nok den mest åbenlyse ting, da strik har været en kæmpe trend det her efterår og vil sikkert også være det i vinteren. Jeg har købt et par nye strik, men jeg er også vendt tilbage til nogen af mine gamle som jeg virkelig elsker. Store strik er et sikkert valg hvis du vil være varm, når du er både udenfor og indenfor.


Teddy Jacket
I fell in love with this style of jacket right away! It's chunky, warm and just everything I want in winter when the weather gets truly freezing. I also bought this one in Berlin in Mango and I've used it almost every day since I came home. Even though it's only around 5 degrees Celsius outside I've actually been overheating while wearing this whenever I move from one place to another. This is guaranteed to keep you warm no matter what!


Teddy Jakken
Jeg forelskede mig i denne stil af jakke med det samme! Den er stor, varm og bare alt jeg ønsker i vinteren, når vejret bliver rigtig koldt. Jeg købte også denne her i Berlin i Mango, og jeg har brugt den næsten hver dag lige siden jeg kom hjem. Selvom det kun er omkring 5 grader varmt udenfor, har jeg faktisk formået at overophede imens jeg har haft denne her på, når jeg bevæger mig fra et sted til et andet. Det her er en garanti til at holde dig varm!


Health:

Warmer Workout Clothing
I've talked about running and other workout habits before and what I do to hang on to these habits. One thing that has always been hard for me to do is running, and this time of the year is the worst time for going out for a run since it's freezing outside. I run on tread mills in fitness, but what really motivates me to workout is some warm workout clothes to keep me warm when I start of, cause I do get warm enough after running for about five minutes. 

Varmere Træningstøj
Jeg har før snakket om at løbe og andre træningsvaner, og hvad jeg gør for at holde fast i de vaner. En ting som altid har været svært for mig er at løbe, og denne tid på året er den værste tid til at løbe, da det er frysende koldt udenfor. Jeg løber på løbebånd i fitness, men hvad der virkelig motiverer mig til at træne er noget varmt træningstøj til at holde mig varm når jeg begynder, for jeg bliver varm nok efter at have løbet i omkring fem minutter. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar