lørdag den 2. december 2017

How To Stay Healthy In December

Hi love! We have officially just begun December and what a pleasure it is. With Christmas comfort, warm clothing and lid candles in the afternoon also comes along many other temptations. It's probably the time of the year where most people tend to gain weigh, but if you want to be prepared and maybe gain a little less than usual then read along...


Hej elskede! December er officiet begyndt, og hvilken fornøjelse det er. Med julens hygge, varme tøj og tændte lys om aftenen, kommer der også mange fristelser. Der er nok den tid på året hvor flest mennesker har en tendens til at tage på, men hvis du ønsker at være forberedt, og måske tage lidt mindre på end normalt, så læs med her...


Don't Forget Your Workout Routine cause the worst feeling is to get out of shape and loose all that you've worked for in just a couple of weeks. Also if you remember to workout it might motivate you to still eat healthy even though there is a lot of temptations. I find that after a workout I have a bigger desire to also eat something that is good for my body.


Glem Ikke Din Træningsrutine for den værste følelse er at komme ud af form og tabe alt det man har arbejdet for på bare et par uger. Hvis du også husker din træning, vil det nok motivere dig til at spise sundere, selvom der er mange fristelser. Jeg synes at efter en træning har jeg en større lyst til at spise noget som er godt for min krop. 


Find Healthy Replacements for all the Christmas treats you can't let go of in these months. I know there is lots and lots of recipes to substitute for all kinds of Christmas candies and cakes, and maybe it's not a that bad idea to experiment a bit with that for future use.


Find Sunde Erstatninger til alt dit yndlings juleslik, som du ikke kan give slip på i de her måneder. Jeg ved at der mange opskrifter til at erstatte alle slags juleslik og kager, og måske er det ikke en så dårlig idé at eksperimentere med til fremtidigt brug. 


Enjoy That It's Only Christmas Once A Year cause these tricks obviously doesn't count for the special day that is called Christmas. I, of course, eat much more sugar at this time of the year because to me it's a part of Christmas to treat myself whenever there is Christmas party or similar things to attend


Nyd At Det Kun Er Jul Én Gang Om Året for de her tips tæller selvfølgelig ikke for den specielle dag som hedder jul. Jeg spiser, selvfølgelig, meget mere sukker på den her tid på året, for for mig er det en del af julen, at jeg må snyde lidt hvornår end der er julefrokoster/fester eller lignende ting at tage til.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar