lørdag den 20. januar 2018

Going To The Opera

Hi lovely! This weekend I ticked one thing of my to-do list and that was to go see a opera, this one in Copenhagen. I've always been told that operas are a marmite-thing. Either you love it or you hate it. Personally I loved it! I'm so appreciative that I had the opportunity to go with my family to see 'Tryllefløjten' played on stage. To me opera is quite impressive, it's incredible what some people can to with their voice.


Hej elskede! Denne weekend tjekkede jeg en ting af på min to-do liste, og det var at se en opera, denne gang i København. Jeg har altid fået fortalt at operaer er en oliven-ting. Enten elsker du det eller hader du det. Personligt elskede jeg det! Jeg sætter stor pris på, at jeg havde muligheden for at tage med min familie ind og se 'Tryllefløjten'. For mig er opera virkelig imponerende, det er utroligt hvad nogen mennesker kan med deres stemmer.


Before we went into the opera we ate together at a restaurant called Ravage in Copenhagen. They didn't have a vegetarian menu option but made something for me since we called in advance. The food was fine but maybe not for that price. The meat-eaters agreed on that as well. None the less it was still nice to eat together with the family.


Men før vi tog ind i operaen, spiste vi alle sammen på en restaurant kaldet Ravage i København. De havde ikke en vegetar mulighed på menukortet, men de lavede noget til mig, da vi ringede i forvejen. Maden var fin, men nok ikke til den pris. Kød-spiserne var enige i det. Ikke desto mindre var det stadig hyggeligt at spise sammen med familien.
We then took the ferry to the opera house. I really enjoyed it and due to the texting then it wasn't hard for me to get the meaning of the story. Afterwards we all went out for a couple of drinks and me and my mother slept at my aunt and uncles place. 


Vi tog derefter færgen over til operahuset. Jeg nød det virkelig, og på grund af teksterne betød det, at det ikke var svært for at forstå meningen med historien. Derefter tog vi alle ud og fik os et par drinks, og min mor og jeg sov hos min faster og onkel.Shirt (similar) | Skirt from Primark | Bag

Next day we took a walk down Strøget in Copenhagen and ended the day with a nice lunch at 'Kafe Kys' before heading home to Odense on the train. I've had a lovely weekend and a lovely experience!


Den næste dag gik vi en tur ned ad Strøget i København og endte dagen med en lækker frokost på 'Kafe Kys', før vi tog hjem til Odense med toget. Jeg havde en dejlig weekend og en vidunderlig oplevelse!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar