fredag den 2. februar 2018

Highlights From January | Højepunkter Fra Januar

Hi love! Every year in January as soon as the Christmas vacation and my birthday is over the winter and cold really gets to me. It's always a bit difficult to get back to school and not let the darkness get to me. Throughout January 2018 I've been lucky to have a lot of wonderful experiences waiting for me and it has really kept me up high the entire month. And of course every day it gets a bit lighter outside which always helps. 


Hej elskede! Hvert år i Januar så snart juleferien og min fødselsdag er ovre formår vinteren og kulden virkelig at gå mig på. Det er altid svært at komme tilbage til den normale skolegang og ikke lade mørket gå mig på. Igennem januar 2018 har jeg været så heldig, at have flere vidunderlig oplevelser der ventede på mig, og det har virkelig holdt mig højt oppe hele måneden. Og selvfølgelig bliver det lysere for hver dag der går, hvilket også hjælper.

My Birthday

Honestly it was an amazing weekend! I had a wonderful time on the day, the day before and the day after. I ate a lot of delicious food, drank many great drinks and cocktails and celebrated I just turned nineteen with people that I love. Even though I didn't host any big party then it was still great to celebrate it in a more intimate way with my closets friends and family.


Weekenden var ærligtalt så fantastisk! Selve dagen var vidunderlig, og det var dagen før og dagen efter også. Jeg spiste en massse lækker mad, drak mange gode drinks og cocktails, og fejrede, at jeg fyldte nitten, med mennesker jeg holder af. Selvom jeg ikke holdte en stor fest, så var det stadig dejligt, at kunne fejre noget intimt med mine tætteste venner og familie.

Celebrations With Friends

I've made sure to prioritize my friends and spending time with them much more in January. I've loved it so much, but I've also loved to do different things with my friends like working out with them and cooking and celebrate things like birthdays several times throughout the month. In stressful times it's easy to forget about what spending time with people you love can do for you and I really appreciate that now. 


Jeg har gjort mere for at prioritere mine venner og bruge mere tid med dem i januar. Jeg har elsket det så meget, men jeg har også elsket at lave anderledes ting med mine venner, som at træne og lave mad sammen, og fejre fødselsdage op til flere gange igennem måneden. Når det er en stressende tid kan man hurtigt glemme, hvor stor betydning det har, at bruge tid med personer man holder af, og det sætter jeg virkelig pris på nu.

Going To The Opera

It was a massive experience to go see a opera with my lovely family. I've never seen anything like it and it's something I've always wanted to. Even though I was the youngest joining along I still had such a fun time both on the day and the day after. I've written more about it in this blogpost.


Det var en kæmpe oplevelse at få lov til at se en opera med min skønne familie. Jeg har aldrig set noget lignende, og det er noget, jeg altid gerne har ville. Selvom jeg var den yngste der tog med, hyggede jeg mig både på dagen og dagen efter. Jeg har skrevet mere om det i et blogopslag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar