torsdag den 10. maj 2018

What I Look Forward To In My Gap Year

Hi loves! In just under two months I'm done with high school and I'm about to piss my pants of pure excitement. One thing about the coming year is settled for me - I'm going to have some time off. Time off school and homeworks and assignments and grades and so on... I'm probably looking forward to my coming gap year more than what is healthy but I really wanted to share what it is that I'm looking forward to in this post.


Hej elskede! Om under to måneder er jeg færdig med gymnasiet, og jeg er ved at tisse i bukserne af ren spænding. Når det kommer til det kommende år, er en ting sikkert for mig - jeg skal have noget fritid. Tid væk fra skolen og lektier og afleveringer og karakterer og så videre... Jeg ser nok frem til mit kommende sabbatår, mere end hvad der er sundt, men jeg ønskede også, at dele hvad der er, jeg ser frem til i det her opslag.


Learn Something Different Than School Stuff cause I know that there is so much more for me to know about, so much more than the things you're taught in school. I don't care whether this is about going to sewing classes or learning how to properly hand-wash my clothing. I just want to learn more about life than what school can teach me. 


Lære Noget Andet End Skole Ting, for jeg ved, der er så meget mere at lære, så meget mere end hvad man har lært i skolen. Jeg er ligeglad med, om det er timer med syning, eller at lære at vaske tøj i hånden ordentligt. Jeg ønsker bare at lære mere omkring livet, end hvad skolen kan lære mig.


Getting Bored cause I haven't felt genuine bored since starting of my boarding school year almost four years ago. What I really need right now is just being so relaxed and so into a routine that I feel really bored by it. Don't get me wrong I love to have something to do and things to look forward to but I really miss just being bored and not knowing what to do.


Kede Mig, for jeg har ikke kedet mig sådan rigtigt, siden jeg begyndte mit efterskole år for omkring fire år siden. Hvad jeg virkelig har behov for lige nu, er at være så afslappet og så meget inde i en rutine, at jeg virkelig begynder at kede mig ved det. Misforstå mig ikke, jeg elsker at have noget at lave, og ting at se frem til, men jeg savner virkelig at kede mig, og ikke vide hvad jeg skal lave.


Thinking About The Future, like for real, not just ideas. I want to sit down, do my research, find out what I want, where I want to go. I don't expect that I will figure out my entire life but I really want to take the time to sit down and think about what I want to do when this gap year ends.


Tænke På Fremtiden sådan rigtigt, ikke bare ideer. Jeg vil gerne sætte mig ned, lave min research, finde ud af hvad jeg vil, og hvor jeg vil hen. Jeg forventer ikke at regne hele mit liv ud, men jeg vil virkelig gerne tage tiden til at sætte mig ned og virkelig tænke over, hvad jeg vil, når sabbatåret er ovre.


Go Somewhere I've Never Been and hopefully do it more than once. There are so many places I've never been to and so many places I'm dying to visit. To me it doesn't matter if it's just for a weekend or three weeks I just want to travel to and experience a whole new place. 


Tage Et Sted Hen Jeg Aldrig Har Været, og forhåbentligt gøre det mere end en gang. Der er så mange steder, jeg aldrig har været, og så mange steder jeg er syg efter at besøge. For mig er det lige meget, om det bare er en weekend eller tre uger, jeg ønsker bare at rejse og opleve et helt nyt sted.


Blogging More. To my biggest sorrow then I haven't felt that I've had the time to really do something with this blog and my Youtube channel. I love to write on my blog and I really want to focus more on it and what I can do with it this year. Something I haven't really had the time to do yet.


Blogge Mere. Til min største sorg så har jeg ikke følt, at jeg har haft tiden til virkelig at gøre noget ved den her blog og min Youtube kanal. Jeg elsker at skrive på min blog, og jeg vil virkelig gerne fokusere mere på det, og hvad jeg kan gøre med den i det her år. Noget jeg ikke rigtigt har haft tiden til.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar