fredag den 1. juni 2018

My Day In Outfits - Summer Edition (video)

Hi love! Going through the day in summer for me includes changing up my clothing quite often depending on how the weather changes through the day. On a day like the one I'm showing here I've changed four times for different occasions or activities I've done that day. 


Hej elskede! I løbet af en dag om sommeren skifter jeg tøj rimelig mange gange alt efter, hvordan vejret ændrer sig gennem dagen. På en dag som den jeg kommer til at vise her, har jeg skiftet tøj fire gange for forskellige anledninger eller aktiviteter, jeg har haft igennem dagen.

WORKOUT/MORNING

Whenever I have the energy and opportunity then I like to get in a workout in the morning before school or work or whatever I'll have to do that day.


Når jeg har energien og muligheden for det, foretrækker jeg at træne om morgenen før skole eller arbejde, eller hvad end jeg skal lave den dag.

SCHOOL/MIDDAY

Throughout the day whether it's work, school or me staying at home getting things done I like to wear something casual and simple like a pair of shorts and a top like I have here.


Igennem dagen om det er arbejde, skole eller bare mig der er derhjemme og får nogen ting gjort, så har jeg ofte noget afslappende og simpelt på som et par shorts og en top.


Dress | Blazer (similar) | Shoes | Bag

GOING OUT/AFTERNOON

If I have something I need to attend in the afternoon which occurs more often in the summer I will usually change to something a bit prettier like a nice dress.


Hvis jeg har noget, jeg skal til eller lave om aftenen, hvilket forekommer lidt oftere om sommeren, vil jeg normalt skifte til noget lidt pænere som en pæn kjole.Shirt is one I got from the school I visited when I was in India | Shorts (similar)

SLEEP/NIGHT

When I reach nighttime I usually change into something comfortable like a simple t-shirt and a pair of shorts since it's still quite warm late on the day.


Når jeg når sengetid, skifter jeg ofte til noget lidt mere behageligt som en simpel t-shirt og et par shorts, da det stadig er ret varmt sidst på dagen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar