tirsdag den 10. juli 2018

Ways To Get Up In The Morning In Summer

Hi love! Most people are on a summer vacation right now and for some people it might seem like a long time to not really do anything even though you want to do a lot of things. I think we've all accidentally stayed in bed all morning looking at our phones and thinking of all the things we should have done instead. In this post I'm tipping on how to get up in the morning in summer time.


Hej elskede! De fleste mennesker har sommerferie lige nu, og for nogen mennsker virker det måske som lang tid, hvor man ikke rigtigt skal noget, selvom du gerne vil lave en masse ting. Jeg tror alle, vi kender til de dage, hvor vi tilfældigvis er blevet i sengen det meste af morgenen på vores telefoner, og tænker på alle de ting vi skulle have gjort istedet. I det her opslag tipper jeg til nogen af de ting, der kan hjælpe dig med at komme op om morgenen i sommertiden.


MORNING YOGA

Stretching your body as the first thing in the morning is a great way to kick-start your system. There exist loads of small videos or guides out there both on Pinterest and Youtube with sequences shorter than five minutes to do a small stretch.


Det at strække sin krop som det første om morgenen, er en god måde at kick-start dit system. Der eksisterer mange små videoer eller guides derude på både Pinterest og Youtube med kortere sekvenser kortere end fem minutter til at lave et kort stræk.


HAVE SOMETHING TO LOOK FORWARD TOO

To me I need something to do most days to get myself motivated to get out of bed straight away when I wake up. Whether or not it's a trip to somewhere or bake pancakes or sunbath outside doesn't matter as long as it's something you want to do.


For mig har jeg brug for at have noget at lave de fleste dage for at motivere mig selv til at komme ud af sengen med det samme, når jeg vågner. Om det er en tur et sted hen, eller bage pandekager, eller solbade udenfor er lige meget, så længe det er noget, du har lyst til.


COFFEE AND FILLING BREAKFAST

When waking up in the morning what you will need is some energy. The most obvious and lovely way is to eat a nice breakfast and of course coffee which is my holy grail.


Når du vågner op om morgenen, er hvad du virkelig har brug for noget energi. Den mest åbenlyse og skønne måde er at spise en god morgenmad og selvfølgelig kaffe, hvilket er min hellige gral.


HAVE OPEN WINDOWS

To me it's really motivating to wake up in the morning and hear birds through the windows and not wake up in a smelly or closed-aired room. My mind usually feels a lot fresher when sleeping with an open window.


For mig er det meget mere motiverende at vågne op om morgenen og høre fugle gennem vinduet eller ikke vågne op i et lugtende eller indelukket rum. Mit hoved føles som regel en del friskere, når jeg har sovet med et åbent vindue.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar