torsdag den 9. august 2018

How To Prepare Yourself For Everyday Life Schedules

Hi lovely! Are you currently preparing yourself for getting back to school or work after a long summer vacation? Well I'm already working. Had a week long vacation and it was wonderful but non the less it can still be hard to get back into a routine. Therefore I thought I would give you my best advice on what you can do to get back on track.


Hej elskede! Forbereder du dig lige for tiden på at komme tilbage til skolen eller arbejde efter en lang sommerferie? Ja, jeg arbejder allerede. Havde omrking en uges ferie, og det var vidunderligt, men ikke desto mindre, kan det stadig være svært at komme ind i en rutine igen. Derfor tænkte jeg, at jeg ville give mine bedste råd til, hvad du kan gøre for at komme igang igen.


Do A Good Clean so you're starting of the new year on the right track. To me it feels the worst to come home to a messy room when all I really want is to relax and get all the homework out of the way. Do yourself a favour and clean.


Gør Ordenligt Rent så du starter året på den rigtige fod. For mig føles det forfærdeligt at komme hjem til et rodet værelse, når alt jeg gerne vil er at slappe af og få alle lektierne af vejen igen. Gør dig selv en tjeneste og gør rent.


Go To Bed Early and try to wake up earlier. This won't leave you feeling too tired when waking up early in the morning and make sure that you're tired enough to sleep at a reasonable time in the afternoon.


Gå Tidligt I Seng og prøv at stå tidligere op. Det gør, at du ikke bliver for træt, når du vågner tidligt om morgenen på en skoledag, og sørger for, at du er træt nok til at sove på et fornuftigt tidspunkt om aftenen.


Treat Yourself and enjoy that you're still on vacation and have a few days left to enjoy that. Paint your nails, do a facemask, scrub your body with a salt scrub, do something you enjoy and give yourself a reason to prepare and pamper yourself before it all begins again.


Forkæl Dig Selv og nyd, at du stadig har ferie et par dage endnu, og de kan nydes. Laker dine negle, læg en ansigtsmaske, skrub din krop med en salt scrub, gør noget som du nyder, og giv dig selv en grun til at forberede og forkæle dig selv før alt begynder igen.


Write Realistic To-Do Lists so that you slowly get into the habit of having things to do throughout a normal work or school day. Don't over-pack your schedule you can always do more if you find that you have the time.


Skriv Realistiske To-Do Lister, så du langsomt kommer ind i vanen af at have ting der skal laves igennem en normal skole-eller arbejdsdag. Lad vær med at overpakke din kalender, du kan altid lave mere, hvis du finder tiden til det.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar